Kněží děkanství Ústí nad Orlicí

Vítejte

na stránkách farního obvodu Ústí nad Orlicí, který zahrnuje celkem čtyři farnosti: Ústí nad Orlicí, Dolní Libchavy, České Libchavy a Sopotnici.

Dozvíte se o našich pastoračních aktivitách, které jsou zaměřeny na lidi všech věkových kategorií od nejmenších dětí, mládeže, rodin s dětmi, dospělých až po seniory a nemocné. Věříme, že zde najdete všechno, co vás zajímá a co potřebujete vědět. Každý týden nabízíme aktuální pořad bohoslužeb a dalších farních akcí.Můžete se na nás obrátit, když chcete pokřtít své dítě, uzavřít církevní manželství nebo poslední rozloučení s vašimi blízkými.

Nabízíme osobní setkání – nejlépe po předchozí osobní domluvě, kontakty jsou zde rovněž uvedeny. Naším přáním je, abyste byli opravdu spokojeni a tyto webové stránky vám přinášely užitek. Uvítáme i vaše podněty a návrhy a těšíme se i na spolupráci s vámi.
P.Jindřich, P.Vladislav, P.Tomáš

Oznámení z neděle 19. listopadu 2017

Dveřní sbírka na podporu Biblického díla se uskuteční v neděli 19. 11.
Na mši svatou s kytarovým doprovodem „Poděkování za dar svobody“ jste zváni v neděli 19. 11. od 15 hodin na Hoře Matky Boží u Králík. Podrobnosti na plakátku.
Večer chval se koná v děkanském kostele v ÚO v neděli 19. 11. od 18 hodin. Modlitba sv. růžence začne již v 17.15.
Setkání Abraham klubu se uskuteční na děkanství v ÚO v pondělí 20. 11. v 15.30. Manželé Kličkovi budou vyprávět o své pěší pouti do Santiaga de Compostela.
Mše svatá v penzionu na sídlišti bude mimořádně v úterý 21. 11. v 10 hodin.
Náboženství pro 8. a 9. třídu je ve středu 22. 11. v 17.15 na děkanství.
Oslava svátku sv. Cecílie bude v pátek 24. 11. při večerní mši svaté v 18 hodin, po které srdečně zveme členy a příznivce CHJ na valnou hromadu na děkanství.
Již 5. ročník misijního „Plesu pro Tebe“ na podporu vzdělávání dětí v Tanzanii se uskuteční v sobotu 25. 11. od 19 hodin v KD Ústí nad Orlicí.
Duchovní obnova našich farností vedená P. ThLic. Vladislavem Brokešem, PhD. se koná v sále ZUŠ Jaroslava Kociana v Ústí nad Orlicí v neděli 10. 12. od 14 hodin. Podrobnosti na plakátku.
Modlitby matek se konají každé úterý na děkanství od 9 hodin.
Zveme na společnou pouť do Medjugorje v létě 2018. Přihlášky a informace najdete vzadu v kostele.
Vzadu v kostele jsou přihlášky k prvnímu svatému přijímání na jaře příštího roku.

Nejnovější zprávy z farnosti

oprava kaple letak A41

Sbírka na rekonstrukci hřbitovní kaple Ústí nad Orlicí

Pečlivě připravovaný projekt Revitalizace centra městské památkové zóny ve spolupráci města a farnosti vrcholí. Koncepce parkové úpravy počítá s propojením náměstí, kostela a Roškotova divadla. Tím vznikne pro město nová klidová zóna k odpočinku a meditaci. Věřím, že s vaší velkorysou pomocí se nám podaří vytvořit krásný a reprezentativní prostor.
V letošním roce město zahájí práce na obnově parku nákladem 4 mil. korun a současně farnost realizuje rekonstrukci hřbitovní kaple v hodnotě 1, 3 mil. korun. Hřbitovní kaple se stane jedním z důležitých míst v centru nově vzniklého parku. Jedná se o moderní ztvárnění úcty k životu pomocí symbolů dle návrhu akademických malířů Petra Štěpána a Pavla Šlegla. Zasvěcená bude Janu Pavlu II.
Tato kaple se může stát pro každého z nás místem, kde budeme moci sami či s lidmi blízkými a potřebnými rozjímat o smyslu života, prosit za zemřelé a být nablízku těm, kteří v životě zakoušejí vnitřní bolest a zranění.
Doufáme v pomoc všech lidí dobré vůle, firem, organizací i státní správy, které v Ústí působí nebo mají k tomuto městu vztah. Věříme, že společnými silami se toto dílo podaří.
S vděčností P. Vladislav Brokeš, děkan

Celý článek
ples_oranžový

Ples pro Tebe

Srdečně Vás zveme na 5. ročník misijního Plesu pro Tebe, který se uskuteční 25. 11. 2017 v Kulturním domě v Ústí nad Orlicí od 19:00. Římskokatolická farnost v Ústí nad Orlicí ve spolupráci s Papežskými misijními díly pro Vás připravují zajímavý program. V rámci večera proběhne promítání s vyprávěním z misijní cesty do Tanzánie (kam […]

Celý článek
VH_pozvánka 2017

Oslava svátku svaté Cecílie a Valná hromada

Cecilská hudební jednotaÚstí nad Orlicí  zve všechny členy účinkující, přispívající i čestné, jakož i ostatní příznivce a jejich rodinné příslušníky  na tradiční Valnou hromadu,  která se koná u příležitosti 214. výročí založení v pátek 24. listopadu 2017 v Ústí nad Orlicí na děkanství.   Slavnost začne v 18.00 hodin mší svatou, kterou bude celebrovat P. ThLic. Vladislav Brokeš, […]

Celý článek

Příležitost ke svátosti smíření před “Dušičkami”

Ústí nad Orlicí  pátek 27. října 12.00 – 13.30           P. Vladislav Brokeš 13.30 – 15.30           P. Jindřich Plšek 15.30 – 18.00           P. Tomáš Reschel neděle 29. října 16.30 – 19.00            P. Vladislav Brokeš                                      P. Tomáš Reschel                     P. Jindřich Plšek   Okolní farnosti:   České Libchavy          středa 1. listopadu           15.15 – 16.15 […]

Celý článek
cecilie

Festival duchovní hudby svaté Cecílie v roce 2017

Srdečně zveme na 22. ročník Festivalu duchovní hudby svaté Cecílie v sobotu 14. října 2017. Tématem letošního ročníku je Panna Maria. Představí se vám chrámový sbor z Velké Bystřice, Staré Boleslavi a z pražských Emauz, Cecilská hudební  jednota  a varhaníci Alfred Habermann, Lukáš Dvořák, Ondřej Valenta a Jiří Stodůlka. Festival bude zakončen slavnostní bohoslužbou v 16.15 hodin […]

Celý článek

Další zprávy