Kněží děkanství Ústí nad Orlicí

Vítejte

na stránkách farního obvodu Ústí nad Orlicí, který zahrnuje celkem čtyři farnosti: Ústí nad Orlicí, Dolní Libchavy, České Libchavy a Sopotnici.

Dozvíte se o našich pastoračních aktivitách, které jsou zaměřeny na lidi všech věkových kategorií od nejmenších dětí, mládeže, rodin s dětmi, dospělých až po seniory a nemocné. Věříme, že zde najdete všechno, co vás zajímá a co potřebujete vědět. Každý týden nabízíme aktuální pořad bohoslužeb a dalších farních akcí.Můžete se na nás obrátit, když chcete pokřtít své dítě, uzavřít církevní manželství nebo poslední rozloučení s vašimi blízkými.

Nabízíme osobní setkání – nejlépe po předchozí osobní domluvě, kontakty jsou zde rovněž uvedeny. Naším přáním je, abyste byli opravdu spokojeni a tyto webové stránky vám přinášely užitek. Uvítáme i vaše podněty a návrhy a těšíme se i na spolupráci s vámi.
P.Jindřich, P.Vladislav, P.Tomáš

Oznámení z neděle 15. října 2017

Výročí posvěcení farního kostela sv. Zikmunda v Sopotnici slavíme v neděli 15. 10. Sváteční mši svatou v 11.10 hodin doprovodí Sopotnický chrámový sbor a orchestr pod vedením pana Josefa Vondráčka.
Zveme na drakiádu do Dolních Libchav dnes (v neděli 15. 10.). Začátek v 13.30 u fary.
Na Večer chval v kostele v ÚO vás srdečně zveme v neděli 15. 10. od 18 hodin. Modlitba růžence začne již v 17.15.
Náboženství pro 1. a 2. třídu bude v úterý 17. 10., společný začátek v 14.50 hodin na děkanství v ÚO.
Mše svatá pro děti a jejich rodiče v kostele v ÚO bude v pátek 20. 10. v 18 hodin, ministranti a sboreček od 17 hodin.
Sbírka na misie je v neděli 22. 10.
Na Misijní klubko dětí a do cukrárny na faře zveme v ÚO v neděli 22. 10. v 9.30.
Posvícení v Českých Libchavách oslavíme v neděli 22. 10 v 10 hodin. Sopotnický chrámový sbor a orchestr doprovodí sváteční mši svatou rytmickými písněmi.
Knapovecké posvícení se koná v neděli 22. 10. Po mši svaté se v 16.15 představí smíšený komorní pěvecký sbor Campanula z Dolní Dobrouče s koncertem duchovní i světské hudby. Před kostelem bude k dispozici občerstvení.
Setkání Pastorační rady farnosti Ústí nad Orlicí bude v pondělí 23. 10. v 19 hodin na děkanství.
Diecézní pouť pro mládež s poděkováním za CSM v Olomouci se uskuteční na Hoře Matky Boží u Králík 27. – 28. 10.
 

Nejnovější zprávy z farnosti

oprava kaple letak A41

Sbírka na rekonstrukci hřbitovní kaple Ústí nad Orlicí

Pečlivě připravovaný projekt Revitalizace centra městské památkové zóny ve spolupráci města a farnosti vrcholí. Koncepce parkové úpravy počítá s propojením náměstí, kostela a Roškotova divadla. Tím vznikne pro město nová klidová zóna k odpočinku a meditaci. Věřím, že s vaší velkorysou pomocí se nám podaří vytvořit krásný a reprezentativní prostor.
V letošním roce město zahájí práce na obnově parku nákladem 4 mil. korun a současně farnost realizuje rekonstrukci hřbitovní kaple v hodnotě 1, 3 mil. korun. Hřbitovní kaple se stane jedním z důležitých míst v centru nově vzniklého parku. Jedná se o moderní ztvárnění úcty k životu pomocí symbolů dle návrhu akademických malířů Petra Štěpána a Pavla Šlegla. Zasvěcená bude Janu Pavlu II.
Tato kaple se může stát pro každého z nás místem, kde budeme moci sami či s lidmi blízkými a potřebnými rozjímat o smyslu života, prosit za zemřelé a být nablízku těm, kteří v životě zakoušejí vnitřní bolest a zranění.
Doufáme v pomoc všech lidí dobré vůle, firem, organizací i státní správy, které v Ústí působí nebo mají k tomuto městu vztah. Věříme, že společnými silami se toto dílo podaří.
S vděčností P. Vladislav Brokeš, děkan

Celý článek
cecilie

Festival duchovní hudby svaté Cecílie v roce 2017

Srdečně zveme na 22. ročník Festivalu duchovní hudby svaté Cecílie v sobotu 14. října 2017. Tématem letošního ročníku je Panna Maria. Představí se vám chrámový sbor z Velké Bystřice, Staré Boleslavi a z pražských Emauz, Cecilská hudební  jednota  a varhaníci Alfred Habermann, Lukáš Dvořák, Ondřej Valenta a Jiří Stodůlka. Festival bude zakončen slavnostní bohoslužbou v 16.15 hodin […]

Celý článek
161009 drakiada 088

Farní drakiáda v Hylvátech

Věříme, že i letos se podaří uskutečnit tradiční podzimní drakiádu v Hylvátech.  Tentokrát v neděli 8. října 2017 . Proto připravujte draky a další „létadla“… Prezence a zápis draků 14-15 hodin.   Předání cen a diplomů v 16.00 hodin (na zahradě) Teplé občerstvení zajištěno,něco ke kávě a čaji vítáno.Doporučujeme teplé oblečení. Vstupné dobrovolné. V případě deště se drakiáda […]

Celý článek

Katecheze/náboženství pro děti – přihlášky

Ve školním roce 2017-2018 bude katecheze dětí probíhat opět v budově děkanství Ústí nad Orlicí. Setkávání zahájíme v říjnu, dle rozvrhu. Prosíme, abyste co nejdříve vyplnili přihlášky a přinesli je na děkanství, pokud jste tak ještě neučinili. Děkujeme. Přihláška a rozvrh zde ke stažení:

Celý článek

Další zprávy