Blog farnosti

Už jsme i na Facebooku

Už jsme i na Facebooku

Najdete nás i na Facebooku.

Číst dál
Farnost na bruslích

Farnost na bruslích

Mladé rodiny z farnosti naplnily ústecký zimní stadion.

Číst dál
Výzva otce biskupa Jana k prezidentským volbám

Výzva otce biskupa Jana k prezidentským volbám

Stručná, ale hluboká výzva našeho otce biskupa Jana Vokála k druhému kolu prezidentských voleb. Rozhodně stojí věnovat tu minutu k přečtení.

Číst dál
Nové stránky farnosti

Nové stránky farnosti

Představujeme Vám nové webové stránky naší farnosti. Komplexní systém IS OMNIA (nebo jinak Agenda farnosti) pro usnadnění úřadování ve farnosti zahrnuje i možnost jednoduché a rychlé správy webových stránek.

Číst dál
Slavnost Zjevení Páně

Slavnost Zjevení Páně

Slavnost Zjevení Páně, lidově Tří králů, jsme oslavili v pátek 6. ledna večerní mší svatou. Při ní otec Jenda požehnal tříkrálovou vodu, kadidlo a křídu k požehnání našich domovů.

Číst dál
Setkání farních uklízeček

Setkání farních uklízeček

Vánoční setkání těch, kdo uklízí kostel a faru, se konalo až ve čtvrtek 5. ledna.

Číst dál
Živý betlém

Živý betlém

Ani prudký déšť neodradil spoustu lidí od účasti na živém betlému o svátku sv. Štěpána.

Číst dál
Slavnost Narození Páně

Slavnost Narození Páně

Oslava Ježíšova narození přilákala do kostela na bohoslužby mnoho návštěvníků, zvláště pak na odpolední mši svatou na Štědrý den.

Číst dál
Adventní čas

Adventní čas

Letošní advent nám spolu s novým duchovním správcem přinesl také novinku v podobě ranních rorátních mší svatých.

Číst dál
Oslava svátku svaté Cecílie

Oslava svátku svaté Cecílie

V úterý 22. listopadu 2022 se v ústeckém kostele konaly dvě slavnosti: požehnání zrestaurovaného průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie a oslava svátku sv. Cecílie, patronky Cecilské hudební jednoty u příležitosti 219. výročí založení. Při slavnostní mši svaté jsme prosili za všechny živé i zesnulé členy Cecilské hudební jednoty a za požehnání pro další práci.Po mši svaté následovalo tradiční setkání na děkanství  a zhodnocení celoročního úsilí.

Číst dál
Slavnostní požehnání opraveného průčelí kostela

Slavnostní požehnání opraveného průčelí kostela

Na konci října 2022 bylo dovršeno několikaleté úsilí a spolupráce farnosti s Městem Ústí nad Orlicí, Ministerstvem kultury a Pardubickým krajem při realizaci restaurování kamenných prvků a fasády na průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Číst dál
Misijní neděle 23.října

Misijní neděle 23.října

Na Misijní neděli 23. října se naši malí misionáři se aktivně zapojili do obětního průvodu a přinášeli barevné květy, které symbolizovaly jednotlivé kontinenty. Děkujeme rodičům, že připravili kostýmy a přivedli děti na tuto krásnou slavnost.

Číst dál
Konal se 27. ročník Festivalu duchovní hudby svaté Cecílie

Konal se 27. ročník Festivalu duchovní hudby svaté Cecílie

Tradiční podzimní svátek sborového zpěvu se letos konal v sobotu 15. října již po sedmadvacáté.

Přivítání otce Jendy ve farnosti, v neděli 4. září 2022

Přivítání otce Jendy ve farnosti, v neděli 4. září 2022

Našeho nového duchovního pastýře otce Jana Pitřince jsme přivítali při nedělních bohoslužbách v Ústí 4. září. Na konci bohoslužby dostali požehnání také školáci a učitelé. 

Číst dál
Předávka farností

Předávka farností

Ve středu 17. srpna se po 17 letech konala velká předávka farností našeho pastoračního obvodu.

Číst dál