Blog

Slavnost Narození Páně

Slavnost Narození Páně

Oslava Ježíšova narození přilákala do kostela na bohoslužby mnoho návštěvníků, zvláště pak na odpolední mši svatou na Štědrý den.

Číst dál
Adventní čas

Adventní čas

Letošní advent nám spolu s novým duchovním správcem přinesl také novinku v podobě ranních rorátních mší svatých.

Číst dál
Oslava svátku svaté Cecílie

Oslava svátku svaté Cecílie

V úterý 22. listopadu 2022 se v ústeckém kostele konaly dvě slavnosti: požehnání zrestaurovaného průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie a oslava svátku sv. Cecílie, patronky Cecilské hudební jednoty u příležitosti 219. výročí založení. Při slavnostní mši svaté jsme prosili za všechny živé i zesnulé členy Cecilské hudební jednoty a za požehnání pro další práci.Po mši svaté následovalo tradiční setkání na děkanství  a zhodnocení celoročního úsilí.

Číst dál
Slavnostní požehnání opraveného průčelí kostela

Slavnostní požehnání opraveného průčelí kostela

Na konci října 2022 bylo dovršeno několikaleté úsilí a spolupráce farnosti s Městem Ústí nad Orlicí, Ministerstvem kultury a Pardubickým krajem při realizaci restaurování kamenných prvků a fasády na průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Číst dál
Misijní neděle 23.října

Misijní neděle 23.října

Na Misijní neděli 23. října se naši malí misionáři se aktivně zapojili do obětního průvodu a přinášeli barevné květy, které symbolizovaly jednotlivé kontinenty. Děkujeme rodičům, že připravili kostýmy a přivedli děti na tuto krásnou slavnost.

Číst dál
Konal se 27. ročník Festivalu duchovní hudby svaté Cecílie

Konal se 27. ročník Festivalu duchovní hudby svaté Cecílie

Tradiční podzimní svátek sborového zpěvu se letos konal v sobotu 15. října již po sedmadvacáté.

Přivítání otce Jendy ve farnosti, v neděli 4. září 2022

Přivítání otce Jendy ve farnosti, v neděli 4. září 2022

Našeho nového duchovního pastýře otce Jana Pitřince jsme přivítali při nedělních bohoslužbách v Ústí 4. září. Na konci bohoslužby dostali požehnání také školáci a učitelé. 

Číst dál
Předávka farností

Předávka farností

Ve středu 17. srpna se po 17 letech konala velká předávka farností našeho pastoračního obvodu.

Číst dál
Poutní den a Koncert pro Tebe, 14. srpna

Poutní den a Koncert pro Tebe, 14. srpna

V rámci poutního dne se uskutečnil večer také plánovaný Koncert pro Tebe s kapelami Věneband a Miagrat

Číst dál
Loučení s děkanem Vladislavem 14. srpna, odpolední program

Loučení s děkanem Vladislavem 14. srpna, odpolední program

Po skončení programu v kostele pokračoval zábavný program venku v areálu děkanství.

Číst dál
Loučení s děkanem Vladislavem 14. srpna, program v kostele

Loučení s děkanem Vladislavem 14. srpna, program v kostele

Po obědě jsme se přesunuli do kostela, kde probíhalo ofociální looučení jednotlivých skupin, které bylo zakončeno chvalozpěvem Te Deum a slavnostním požehnáním.

Číst dál
Poutní den a loučení s děkanem Vladislavem, mše svatá 14. srpna

Poutní den a loučení s děkanem Vladislavem, mše svatá 14. srpna

V polovině srpna, na poutní slavnost našeho kostela neděli 14. srpna, jsme připravili rozloučení s otcem Vladislavem. Na pastorační radě jsme se domluvili i na základě přání pana děkana, že loučení rozdělíme do tří bloků. A tak se stalo.

Číst dál
Stěhování děkana Vladislava

Stěhování děkana Vladislava

Když se jednoho aprílového večera otec Vladislav dozvěděl o přesunu do Kutné Hory, došlo mu, že ho kromě přípravy předávky pěti farností bude čekat velké stěhování a tomu předcházející úklid.

Číst dál