Na Bílou sobotu trvá církev na modlitbách u Kristova hrobu a uvažuje o jeho umučení a smrti, a také o jeho sestoupení mezi mrtvé. Očekává v modlitbě a postu jeho vzkříšení. Bílá sobota je zároveň tzv. aliturgický den, kdy se na znamení Ježíšova spočinutí v hrobě neslouží mše svatá. V našem kostele se scházíme k modlitbě zpívaných Ranních chval, které jsme letos obohatili také zpívanou Modlitbou se čtením. Po nich pokračuje adorace u Božího hrobu v Útěchové kapli. Během dne se zde vystřídají  mnozí farníci, společenství a také rodiny s dětmi.

Fotografie jsou z kamerového záběru.

bila-sobota---zpivane-ranni-chvaly-a-modlitba-se-ctenim

Bílá sobota - zpívané Ranní chvály a Modlitba se čtením

8.4.2023
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostuo.cz/img/gallery/images/1821/354_1681209046_643536d66cd55916959442_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostuo.cz/img/gallery/images/1821/354_1681209051_643536db8e76a025679378_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostuo.cz/img/gallery/images/1821/354_1681209056_643536e0e6bdd323432646_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostuo.cz/img/gallery/images/1821/354_1681209062_643536e64d719409043095_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostuo.cz/img/gallery/images/1821/354_1681209066_643536ead01e7176962746_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostuo.cz/img/gallery/images/1821/354_1681210919_64353e27bb951492829197_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostuo.cz/img/gallery/images/1821/354_1681210922_64353e2ad06a7744326878_thumb.jpg