Římskokatolická farnost Sopotnice, Obec Sopotnice a Sopotnická dechovka Vás srdečně zvou na posvícenskou mši svatou s žehnáním renovovaných cimbálových zvonů spojenou s výročím 450. let zvonu Zikmund v neděli 15.10.2023 ve 14:00 v kostele sv. Zikmunda v Sopotnici, hlavní celebrant P. Mgr. Jan Slepička

Po mši svaté následuje posezení se Sopotnickou dechovkou ve Farské stodole.

Občerstvení zajištěno