Cecilská hudební jednota Ústí nad Orlicí slaví 220 let  a zve všechny členy účinkující, přispívající i čestné, jakož i ostatní příznivce a jejich rodinné příslušníky na slavnostní bohoslužbu k poctě sv. Cecílie, kterou bude celebrovat ústecký děkan P. Jan Pitřinec ve středu 22. listopadu 2023 od 18.00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí. Mše bude obětována za všechny živé i zemřelé členy CHJ.

Po skončení mše vystoupí žákyně ZUŠ Jaroslava Kociana s choreografií P. Lipenské „Caecilia Virgo“ na hudbu Jamese MacMillana.

Tuto skladbu předvedou  také  již v úterý 21.11. v pražské katedrále v rámci Benefiční akce pro svatovítské varhany. Přímý přenos můžete sledovat na ČT2 od 20 hodin.