Srdečně zveme na výlet Abraham klubu s farností Ústí nad Orlicí, ve čtvrtek 13. června.  Cena 400 Kč zahrnuje dopravu, vstupné na prohlídku a oběd. Přihlášky do 9. 6. v kostele v Ústí nad Orlicí nebo u Lídy Moudrové.

Navštívíme poutní areál Křtiny  a novostavbu kaple P. Marie Bolestné v obci Nesvačilka. Také společně poobědváme a budeme slavit mši svatou.

Akce se uskuteční díky podpoře Města Ústí nad Orlicí