Pohřeb

Pohřeb

Zemřel Vám někdo blízký a nevíte, jak domluvit pohřeb? Nebojte se nás kontaktovat (zde). Níže najdete základní informace k pohřbu.

Církevní rozloučení

Pohřeb je pro truchlící jakýmsi přechodovým rituálem. Pohřební rituál v podstatě veřejně uvádí pozůstalé do jejich nového stavu. Pohřeb a rozloučení s blízkým zesnulým je smutnou událostí. Kněz u pohřbu může přinést pozůstalým naději do smutku a bolesti. Modlí se a přimlouvá za zemřelého, ale i za ty, které smrt ranila. Jako křesťané věříme, že rozloučení není konečné. Zemřelo pouze tělo, duše žije dál u našeho nebeského Otce.

Pokud zesnulý věřil v život věčný – byl křesťanem (věřil v Boha, byl pokřtěný nebo se na křest připravoval), má právo být pohřben jako křesťan – s církevními obřady.

Církevní rozloučení může probíhat:

  • v kostele se mší svatou nebo s bohoslužbou slova
  • rozloučení v obřadní síni – bohoslužba slova

Pokud se příbuzní rozhodnou pro církevní pohřeb z kostela a následné uložení do země či zpopelnění, vyhledají příslušného faráře nebo kněze (stačí telefonicky) a domluví si s ním možný termín pohřbu a schůzku k domluvě dalších podrobností. Na pohřební službě pak oznámíte, že chcete pohřeb z kostela.

Při rozloučení v obřadní síni za přítomnosti kněze postupujeme podobně.

Co je třeba domluvit na faře?
Termín tzn. datum, čas a místo rozloučení.  Dále zda bude po obřadech v kostele následovat uložení do země na hřbitově – za přítomnosti kněze, nebo převoz ke zpopelnění.
Hudbu při obřadu v kostele domlouvá kněz s místní ředitelkou kůru. Případná vlastní hudba je po domluvě možná.

Finanční náležitosti
Vaším příspěvkem budou hrazeny služby zvoníka a kostelníka, varhaníka, ministrantů, daru pro kostel a kněze. Na výši tohoto daru se dohodněte předem s knězem (velmi orientačně se jedná o částku 2500-3000 Kč). Často je to ponecháno na vaší dobrovolnosti a štědrosti.

Praktické informace o organizaci pohřbu
Mnoho dalších informací nejen o pohřbu najdete také na www.umirani.cz