Kalendář akcí a událostí farnosti

únor 2023

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
1středa 4. týdne v mezidobí
2Uvedení Páně do chrámu (Hromnice)
3sv. Blažeje, biskupa a mučedníka
 • 16:10 Mše svatá
  Mše svatá
  • 16:10 - 16:55
  • Sopotnice, farní kostel sv. Zikmunda, mučedníka

  ( Tato intence nebyla nikým obsazena )

 • 17:30 Adorace
  Adorace
  • 17:30 - 18:00
  • Ústí nad Orlicí, děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:55
  • Ústí nad Orlicí, děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie

  ke cti sv. Blažeje a na úmysl dárce

4sobota 4. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
55. neděle v mezidobí
6sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:40
  • Ústí nad Orlicí, děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie

  za živé a † členy rodiny Mátlovy, Polákovy, Krčmářovy a Kosíkovy

7úterý 5. týdne v mezidobí
8sv. Jeronýma Emiliániho
9čtvrtek 5. týdne v mezidobí
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:55
  • Ústí nad Orlicí, děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie

  na poděkování za 30 let života a za spásu duše

 • 16:10 Mše svatá
  Mše svatá
  • 16:10 - 16:40
  • Dolní Libchavy, farní kostel sv. Mikuláše, biskupa

  za † P. Miloslava Šiffela

10sv. Scholastiky, panny
11Panny Marie Lurdské, nebo sobotní památka Panny Marie
126. neděle v mezidobí
13pondělí 6. týdne v mezidobí
14úterý 6. týdne v mezidobí
15středa 6. týdne v mezidobí
 • 11:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 11:30 - 12:00
  • Ústí nad Orlicí, děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie

  za † Ivo Filka a živou a zemřelou rodinu a duše v očistci

16čtvrtek 6. týdne v mezidobí
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:55
  • Ústí nad Orlicí, děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie

  za Václava Taslara, manželku a rodiče

 • 16:10 Mše svatá
  Mše svatá
  • 16:10 - 16:40
  • Dolní Libchavy, farní kostel sv. Mikuláše, biskupa

  za dobré rozhodnutí při výběru školy

17sv. Alexia a druhů, řeholníků
 • 15:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 15:00 - 15:30
  • Ústí - nemocnice

  za Milana Brabce, za Martina a jejich živé i zemřelé příbuzné

 • 16:10 Mše svatá
  Mše svatá
  • 16:10 - 16:55
  • Sopotnice, farní kostel sv. Zikmunda, mučedníka

  za dary Ducha svatého a víru v rodinách

 • 17:00 Ministrantská schůzka a sboreček
  Akce
  • 17:00 - 18:00
  • Ústí nad Orlicí, děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie

  Všechny ministranty zveme na schůzku (sraz je v sakristii kostela) a děvčata zveme na zkoušku sborečku před mší pro rodiny s dětmi.

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:55
  • Ústí nad Orlicí, děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie

  za Věru Hájkovou a celou rodinu

18sobota 6. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
 • 14:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 14:30 - 15:25
  • Domov důchodců

  ( Tato intence nebyla nikým obsazena )

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:50
  • Ústí nad Orlicí, děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie

  za † Jindřišku Vetejškovou a živé a † členy rodiny Vetejškovy a Čápovy

197. neděle v mezidobí
20pondělí 7. týdne v mezidobí
21sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele církve
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:40
  • Ústí nad Orlicí, děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie

  za uzdravení nemocného manžela

22Popeleční středa
 • 11:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 11:30 - 12:00
  • Ústí nad Orlicí, děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie

  za kmotřence

 • 16:10 Mše svatá
  Mše svatá
  • 16:10 - 17:05
  • České Libchavy, farní kostel sv. Víta, mučedníka

  za zemřelou Terezii Martinovou a manžela Josefa

 • 16:10 Mše svatá
  Mše svatá
  • 16:10 - 16:40
  • Dolní Libchavy, farní kostel sv. Mikuláše, biskupa

  za Josefa Zemana a živé i zemřelé členy rodiny

 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:25
  • Sopotnice, farní kostel sv. Zikmunda, mučedníka

  za Josefa Ledra, manželku a celý rod

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:55
  • Ústí nad Orlicí, děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie

  za † Zdenku Severovou a za živé i † členy rodiny Severovy, Sklenářovy, Petrašovy a Kopeckých

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:55
  • Řetová, farní kostel sv. Marie Magdalény

  Za rodiny Roubalovu a Vaňousovu

23čtvrtek po Popeleční středě
24pátek po Popeleční středě
 • 17:30 Adorace
  Adorace
  • 17:30 - 18:00
  • Ústí nad Orlicí, děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:55
  • Ústí nad Orlicí, děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie

  za živé i † členy rodiny Kaucovy, Čápovy a Hladíkovy

25sobota po Popeleční středě
261. NEDĚLE POSTNÍ
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:55
  • Ústí nad Orlicí, děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie

  za P. Josefa Krajíčka, P Miloslava Šifla a P. Oldřicha Šmerala

 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 08:55
  • Řetová, farní kostel sv. Marie Magdalény

  Za Františka Bednáře s manželkou Miladou a Ladislava Stránského, manželku Jaroslavu a syna Ladislava. A další živé i zemřelé z rodiny Stránských.

 • 08:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:30 - 09:30
  • Ústí nad Orlicí, děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie

  za Josefa Zemana a živé a † členy rodiny

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 10:55
  • Dolní Libchavy, farní kostel sv. Mikuláše, biskupa

  za Dominiku a Kristinu Pecháčkovy a za † Antonína Pecháčka

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 10:55
  • České Libchavy, farní kostel sv. Víta, mučedníka

  za † Jiřího Balaše

 • 11:10 Mše svatá
  Mše svatá
  • 11:10 - 12:05
  • Sopotnice, farní kostel sv. Zikmunda, mučedníka

  za uzdravení  a dobrý úmysl dárce

 • 18:00 Modlitba křížové cesty - vedou rodiny
  Akce
  • 18:00 - 18:30
  • Ústí nad Orlicí, děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie

27pondělí 1. postního týdne
28úterý 1. postního týdne
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:55
  • Ústí nad Orlicí, děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie

  za Františku Loskotovou, manžela a rodiče