O místu:

Nejbližší události v místě (rozmezí od 29.3. do 8.4.2023)

Den Čas Druh intence
sobota
1.4.
14:30 Mše svatá

za † obyvatele domova důchodců

pátek
7.4.
09:30 Bohoslužba slova

Velkopáteční obřady

Sdílejte info