Nadcházející pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Farní obvod Ústí nad Orlicí
od 4. 6. do 11. 6. 2023 - 23. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
4. 6.
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 07:00 Ústí nad Orlicí: za P. Františka Xavera Šance (Vít Horák)
08:00 Řetová: Za živé i zemřelé členy z rodin Bednářových, Tobkových, Fišerových a Kovářových. A za všechny prvokomunikanty. (Jan Pitřinec)
08:30 Ústí nad Orlicí: za farnost (Jindřich Plšek)
10:00 České Libchavy: za † Annu Matějkovou, manžela a rodiče z obojí strany (Jindřich Plšek)
10:00 Dolní Libchavy: za Františka Kováře a manželku
  (Jan Pitřinec)
11:10 Sopotnice: za Josefa Vlka (Vít Horák)
18:00 Ústí nad Orlicí: Modlitba sv. růžence za povolání
19:00 Ústí nad Orlicí: Adorace mužů
PO
5. 6.
památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka 09:00 Ústí, penzion: na úmysl dárce
18:00 Ústí nad Orlicí: za živé a † členy rodiny Mátlovy, Polákovy, Krčmářovy a Kosíkovy (Jindřich Plšek)
ÚT
6. 6.
sv. Pavlíny, panny a mučednice, spolupatronky metropol. chrámu a celé arcidiecéze 07:00 Ústí nad Orlicí: na úmysl Společnosti sester Ježíšových (Jindřich Plšek)
ST
7. 6.
středa 10. týdne v mezidobí 11:30 Ústí nad Orlicí: Jan Pitřinec ( volná intence )
ČT
8. 6.
SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ 07:00 Ústí nad Orlicí: Jan Pitřinec ( volná intence )
16:10 Dolní Libchavy: za † členy rodiny Jansovy
17:30 Sopotnice: za Marii Glocarovou a manžela

9. 6.
sv. Efréma Syrského, jáhna a učitele církve 15:00 Ústí,nemocnice: ( volná intence )
16:10 České Libchavy: Jindřich Plšek ( volná intence )
17:30 Ústí nad Orlicí: Adorace
18:00 Ústí nad Orlicí: na úmysly z Noci kostelů (Jan Pitřinec)
SO
10. 6.
sobota 10. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie 14:30 Domov důchodců: za † obyvatele domova důchodců
18:00 Ústí nad Orlicí: za živou a † rodinu Zábojníkovu (Jan Pitřinec)
NE
11. 6.
10. neděle v mezidobí 08:00 Řetová: Vít Horák ( volná intence )
08:30 Ústí nad Orlicí: za Palatinusovy (Jan Pitřinec)
10:00 České Libchavy: za † Františka Tomáše a rodiče (Vít Horák)
10:00 Dolní Libchavy: za Ladislava Martince a ten celý rod (Jindřich Plšek)
11:10 Hejnice: Jindřich Plšek ( volná intence )
14:00 Sopotnice: za Josefa Diblíka a oboje rodiče (Jan Pitřinec)
18:00 Ústí nad Orlicí: Modlitba sv. růžence za povolání

OZNÁMENÍ

  • Ve sbírce na pastorační aktivity v diecézi se minulou neděli vybralo v ÚO 13 078 Kč, v DL 2 020 Kč, v ČL 1 465 Kč, v Sopotnici Kč a v Řetové 1 680 Kč.
  • Příležitost ke svátosti smíření bude ještě v ÚO v neděli 4. 6. od 17 do 19 hodin a v ČL v pátek 9. 6. od 15:40 do 16:10 hodin.
  • Adorace mužů se koná v neděli 4. 6. od 19 hodin v děkanském kostele v ÚO. 
  • Setkání PRF ÚO je v úterý 6. 6. od 19:45 hodin. Členy prosíme o účast.
  • Uzávěrka INUFu je ve středu 7. června.
  • Na Slavnost Božího Těla v neděli 11. 6. v 8:30 hodin zveme družičky do průvodu. Zapište se, prosíme, na papír za lavicemi.
  • Výlet Abraham klubu do Prahy se uskuteční ve čtvrtek 15. 6. Odjezd z autobusového nádraží bude v 7 hodin, návrat plánujeme asi ve 20 hodin. Na programu je prohlídka arcibiskupství a katedrály, mše svatá v kapli sv. Václava, prohlídka nově opraveného kostela Všech svatých v areálu Pražského Hradu. Podrobnější informace dostane každý účastník na plakátku osobně od pořadatelů. Výlet není fyzicky náročný, budeme se pohybovat jen v areálu Pražského Hradu. Hlaste se na papíru za lavicemi.

 

  • Připomínáme přihlašování na oboje chaloupky, a to nejpozději do neděle 4. června. Přihlášky najdete na webu.
  • Opravy sakristie významně pokročily. Zároveň je zpřesněn rozpočet celého díla. Veškeré informace najdete na nástěnce vzadu v kostele a také na internetu. Naše spoluúčast bude zhruba 600 000 Kč, aktuální vybranou částku si můžete kontrolovat na nástěnce vzadu. Vážíme si veškeré pomoci i vaší štědrosti.