Nadcházející pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Farní obvod Ústí nad Orlicí
od 28. 4. do 5. 5. 2024

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
28. 4.
5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 07:00 Ústí nad Orlicí: za Svobodovy a Pávkovy (Vít Horák)
08:00 České Libchavy: za † Otu Stárka, manželku, bratra Josefa s manželkou a rodiče (Vít Horák)
08:00 Řetová: Jindřich Plšek ( volná intence )
09:30 Dolní Libchavy: za pana děkana Dominika Nováčka a za Boženku Janečkovou, jeho kuchařku a řidičku (Jan Pitřinec)
09:30 Ústí nad Orlicí: za † rodiče Heverovy (Jindřich Plšek)
14:00 Sopotnice: poutní za farnost (Jan Pitřinec)
18:00 Ústí nad Orlicí: Modlitba sv. růžence za povolání
PO
29. 4.
svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy 11:30 Ústí nad Orlicí: Jindřich Plšek ( volná intence )
ÚT
30. 4.
sv. Zikmunda, mučedníka 15:00 Ústí nad Orlicí: za † Miloše Sedláčka (Jan Pitřinec)
17:00 Sopotnice:
19:00 Ústí nad Orlicí: Adorace
ST
1. 5.
sv. Josefa dělníka 18:00 Řetová: Vít Horák ( volná intence )
18:00 Ústí nad Orlicí: za † Miloslavu Hordějčukovou (Jan Pitřinec)
ČT
2. 5.
památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve 07:00 Ústí nad Orlicí: Jan Pitřinec ( volná intence )
16:10 Dolní Libchavy: za farníky (Vít Horák)
17:30 Sopotnice: za Aničku Štefánkovou, oboje rodiče a sestru (Jindřich Plšek)

3. 5.
svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů 16:10 České Libchavy: za † Františka Mráze a živé a † toho rodu (Jindřich Plšek)
17:30 Ústí nad Orlicí: Adorace
18:00 Ústí nad Orlicí: za Miladu a Stanislava Motlovy (Jan Pitřinec)
SO
4. 5.
sobota 5. velikonočního týdne 08:00 Hylváty: na úmysl dárce (Jan Pitřinec)
14:30 Domov důchodců: za † obyvatele domova důchodců (Jindřich Plšek)
18:00 Ústí nad Orlicí: na dobrý úmysl (Vít Horák)
NE
5. 5.
6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 07:00 Ústí nad Orlicí: za Zdeňku Řehákovou a Elišku Johanidesovou (Jan Pitřinec)
08:00 České Libchavy: za † Jaroslava Papáčka, manželku a oboje rodiče (Jindřich Plšek)
08:00 Řetová: Vít Horák ( volná intence )
09:30 Dolní Libchavy: za rodinu Köhlikovu (Jan Pitřinec)
09:30 Ústí nad Orlicí: za farnost (Vít Horák)
11:00 Sopotnice: za manžele Královy, dcery a Jaroslava Dostála (Jindřich Plšek)
15:00 Dolní Houžovec, kaple: za obyvatele Houžovce (Jan Pitřinec)
18:00 Ústí nad Orlicí: Májová pobožnost
19:00 Ústí nad Orlicí: Adorace mužů

OZNÁMENÍ

 • Ve sbírce na kněžský seminář a formaci bohoslovců se vybralo v ÚO Kč, v DL Kč, v ČL Kč, v Sopotnici Kč a v Řetové Kč.
 • Mše svaté v tomto týdnu jsou v jiné časy než obvykle, díky za pochopení.
 • V úterý 30. 4. bude výroční setkání Abraham klubu – začneme mší v 15:00, pokračovat budeme na faře.
 • Připomínáme úterní adoraci (19:00 – 21:00), prosíme o včasné rezervace.
 • Ve středu 1. 5. před večerní mší svatou bude 1. májová bohoslužba.
 • Příležitost ke svátosti smíření bude v ÚO v pátek 3. 5. od 12 do 18 hodin a v neděli 5. 5. od 17 do 19 hodin. V Řetové se bude zpovídat ve středu 1. 5. od 17:30, v DL a v Sopotnici ve čtvrtek 2. 5. půl hodiny přede mší svatou, v ČL v pátek 3. 5. po mši svaté.
 • Sbírka na pronásledované křesťany se uskuteční v neděli 5. května.
 • Po celý květen budou v Ústí o nedělích v 18:00 májové bohoslužby.
 • Adorace mužů se koná v neděli 5. 5. od 19:00 v děkanském kostele v Ústí nad Orlicí.
 • Chaloupky pro ministranty a pro děvčata se konají  od 14. do 20. 7. 2024, přihlášky jsou již k dispozici na farním webu.
 • V sobotu 18. května zveme mládež na Vikariátní pouť mládeže z Ústí do Brandýsa. Veškeré info najdete na webu a na sociálních sítích Ústeckého vikariátu.
 • V sobotu 18. května se v Hradci Králové koná diecézní setkání školních dětí. Rodiče ať přihlásí své děti na našich webových stránkách do konce dubna.
 • Informace ke svěcení Honzy Pecháčka. Vzadu v kostele máte možnost se zapsat do autobusu, který pojede do Hradce Králové na svěcení v sobotu 25. 5. Cena cca 200 Kč.

 • Účelová sbírka na opravu fary v Řetové se koná v neděli 28. dubna.