Blog - Stalo se + foto

Velká sobotní brigáda

Velká sobotní brigáda

V pátek a v sobotu 24.-25. března se sešla jedna z největších brigád za poslední dobu. Práce na sakristii významně pokročily.

Číst dál
Příprava dětí a rodičů pokračuje

Příprava dětí a rodičů pokračuje

Spolu s dětmi a rodiči jsme pokročili při dalších setkáních v přípravě k prvnímu svatému přijímání a ke svátosti smíření.

Číst dál
Přednáška o. Vladislava o cestě do Nepálu táhla jako magnet

Přednáška o. Vladislava o cestě do Nepálu táhla jako magnet

Pozvání na přednášku o Nepálu přijalo velké množství farníků z Libchav, Ústí a okolí.

Číst dál
Masopustní karneval

Masopustní karneval

Ani 50 diplomů nestačilo pro všechny účastníky v maskách, kteří přišli v sobotu 18. února do Malé scény.

Číst dál
Začátek prací v sakristii

Začátek prací v sakristii

Připravovaná oprava sakristie začala. První etapa potrvá do léta.

Číst dál
Příprava dětí začala

Příprava dětí začala

Příprava dětí k prvnímu svatému přijímání začala společnou katechezí o křtu.

Číst dál
Farnost na bruslích

Farnost na bruslích

Mladé rodiny z farnosti naplnily ústecký zimní stadion.

Číst dál
Slavnost Zjevení Páně

Slavnost Zjevení Páně

Slavnost Zjevení Páně, lidově Tří králů, jsme oslavili v pátek 6. ledna večerní mší svatou. Při ní otec Jenda požehnal tříkrálovou vodu, kadidlo a křídu k požehnání našich domovů.

Číst dál
Setkání farních uklízeček

Setkání farních uklízeček

Vánoční setkání těch, kdo uklízí kostel a faru, se konalo až ve čtvrtek 5. ledna.

Číst dál
Živý betlém

Živý betlém

Ani prudký déšť neodradil spoustu lidí od účasti na živém betlému o svátku sv. Štěpána.

Číst dál
Slavnost Narození Páně

Slavnost Narození Páně

Oslava Ježíšova narození přilákala do kostela na bohoslužby mnoho návštěvníků, zvláště pak na odpolední mši svatou na Štědrý den.

Číst dál
Adventní čas

Adventní čas

Letošní advent nám spolu s novým duchovním správcem přinesl také novinku v podobě ranních rorátních mší svatých.

Číst dál
Oslava svátku svaté Cecílie

Oslava svátku svaté Cecílie

V úterý 22. listopadu 2022 se v ústeckém kostele konaly dvě slavnosti: požehnání zrestaurovaného průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie a oslava svátku sv. Cecílie, patronky Cecilské hudební jednoty u příležitosti 219. výročí založení. Při slavnostní mši svaté jsme prosili za všechny živé i zesnulé členy Cecilské hudební jednoty a za požehnání pro další práci.Po mši svaté následovalo tradiční setkání na děkanství  a zhodnocení celoročního úsilí.

Číst dál
Slavnostní požehnání opraveného průčelí kostela

Slavnostní požehnání opraveného průčelí kostela

Na konci října 2022 bylo dovršeno několikaleté úsilí a spolupráce farnosti s Městem Ústí nad Orlicí, Ministerstvem kultury a Pardubickým krajem při realizaci restaurování kamenných prvků a fasády na průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Číst dál
Misijní neděle 23.října

Misijní neděle 23.října

Na Misijní neděli 23. října se naši malí misionáři se aktivně zapojili do obětního průvodu a přinášeli barevné květy, které symbolizovaly jednotlivé kontinenty. Děkujeme rodičům, že připravili kostýmy a přivedli děti na tuto krásnou slavnost.

Číst dál
12