Kurz Alfa

Kurz Alfa

 

Alfa nabízí příležitost prozkoumat křesťanskou víru, trvá zpravidla jedenáct týdnů. Vítáni jsou všichni. Každé setkání se zabývá některým tématem spjatým s vírou a vytváří prostor k rozhovoru. Alfa probíhá po celém světě v kavárnách, církvích, univerzitách, obývacích pokojích, barech i jinde. Nenajdete dvě úplně stejné Alfy, ale v zásadě mají společné tři věci: jídlo, promluvu a rozhovor o tématu.

 

Další kurz Alfa se bude konat od 24. září 2024 a to opět v prostorách děkanství Ústí nad Orlicí (Kostelní 19). Budeme se scházet každé úterý od 19 do 21 hodin. Datum víkendového setkání je stanoven na 8.-10. listopadu.

 

Pořádá Římskokatolická farnost - děkanství Ústí nad Orlicí

Kontakt: Václav Hordějčuk, 775 647 719, alfa@farnostuo.cz

 

 

 

Chcete se dozvědět o Alfě v Ústí víc? První Alfa u nás byla na podzim 2023 a níže najdete zprávu o tom, jak tento kurz proběhl a jak na něj reagovali účastníci.

 

 

Článek o proběhlém kurzu Alfa 2023

 

Jak dopadly Kurzy Alfa? Přichází čas hodnotit, nebo je ještě na hodnocení brzo? Jedná se o manažerský nesmysl dát do pohybu tolik lidí pro 24 účastníků?

Rychlý výčet hovoří jasně: přes 100 lidí z farnosti na nohou: 9 animátorů, 4 lidé každé úterý v kuchyni, více než 17 statečných pekařek, kuchařek či kuchařů včetně jejich pomocníků, nevyčíslený arzenál přímluvců účastnících se adorací, ale i tichých modliteb ve skrytosti. Zapojení celé farnosti skrze modlitbu, popř. prosbu při každé mši sv. po několik měsíců.

Pokud se podíváme optikou věnovaného času, jednalo se o jedenáct večerů a víkend tj. cca 62 hodin společného času. Přibližně stejný počet hodin věnovali animátoři přípravě kurzu i sebe samých a to nepočítám individuální čas na přípravu živých přednášek a svědectví.

Čistý kalkul tedy nevychází moc příznivě, ale víme, že Hospodinova matematika je jiná než ta naše. Z toho, co kurz přinesl, a již teď o tom víme, můžeme zmínit:

 • Farnost se rozhodla vydat se na cestu a více se otevřít okolí a Alfou učinila jeden z kroků na této cestě.
 • Všichni účastníci se shodli na tom, že kurz pro ně byl přínosem.
 • Většina účastníků hodnotí, že po ukončení kurzů vnímají svoji víru lépe než před začátkem.
 • Minimálně dva účastníci vstupovali do kurzu s tím, že chtějí, aby se jejich víra posunula z čistě racionální roviny do osobního setkání s Bohem, a to se - Bohu díky - stalo!
 • Díky kurzu se někteří účastníci mohli poprvé modlit a zažít sílu společné modlitby.
 • Někteří účastníci vědí o lidech, které by chtěli přivést na další kurzy.
 • Zároveň docházelo k intenzivní „duchovní revizi“ pro pořadatele samotné.
 • Všichni animátoři se již v průběhu shodli na tom, že je Alfa obohacuje více, než na začátku předpokládali.
 • Zjistili jsme, že mluvit o Bohu s druhými může být veliká radost.
 • Vznikla nová přátelství mezi zúčastněnými i mezi pořadateli a pomocníky.
 • Přednášky měli možnost zhlédnout i pomocníci, kteří připravovali jídla na jednotlivé večery.
 • Kurzy a jejich otázky rezonovaly v celých rodinách účastníků a někdy i na jejich pracovištích.
 • Některá společenství sledují témata Alfy v rámci programu jejich setkání.
 • Tento výčet se s časem rozšiřuje.

Pokud se někdo ptá na finanční stránku, tak díky dobrovolným příspěvkům účastníků a darům pro kurz Alfa (např. uvaření večeře „sponzorsky”) byly finanční náklady nejenom pokryty, ale do kolonky darů pro farnost jsme mohli připsat 9420 Kč. Děkujeme všem za velkou štědrost.

A co bude dál? V lednu budou startovat navazující setkání, o které projevili zájem někteří účastníci. Tato setkání budou autonomní a nebudou vyžadovat další zapojení farnosti. Též se může stát, že se v okolí farnosti častěji vyskytnou nové tváře, na které jsme nebyli zvyklí, a tak se nelekejme a zkusme na ně hledět s vlídností. Pro využití potenciálu Alfy je nejlepší na „jeden běh“ kurzu navázat dalším. Proto, dá-li Pán, na podzim tohoto roku navážeme druhým během kurzů pro nové účastníky a částečně i pomocníky.

Koho zveme? Věřící, nevěřící, ty, kteří chtějí jít k základům, ty, kteří se chtějí praxí učit, jak mluvit o víře, nebo chtějí dostat nový impuls. Ideální jsou pro ty, kteří chtějí doprovodit někoho známého na cestě víry. Letošní kurzy nám ukázaly, že většina účastníků se přihlásila na základě osobního pozvání někoho z farníků, proto se nebojme o kurzu říct lidem, kterým bychom rádi naši víru přiblížili. Zároveň bych chtěl povzbudit ty, kteří mají stále nezodpovězené otázky k těmto večerům, aby se nebáli nám je pokládat. Rád se pokusím na ně odpovědět popř. najít formu, jakou ještě lépe informovat a budovat povědomí o tomto projektu.

Na závěr bych chtěl poděkovat za každou i sebemenší pomoc, která byla, je a bude učiněna pro toto dílo. Když si uvědomíme, co všechno se odehrálo, tak slovo „WOW“ je málo. Díky za důvěru, kterou jsem dostal, abych propojil všechny tyto snahy. A především DÍKY BOHU!

Václav H.