Katecheze dětí ke svátosti smíření a prvnímu svatému přijímání

Katecheze dětí ke svátosti smíření a prvnímu svatému přijímání

Příprava k prvnímu svatému přijímání dětí probíhá společně v aktivní spolupráci s rodiči mimo výuku náboženství, a to na děkanství v Ústí nad Orlicí, část katechezí probíhá také při předem domluvené nedělní bohoslužbě v 9.30 hodin. Věk dětí není pevně stanoven. Sami si zkuste odpověď na otázku: Proč chci, aby šlo dítě k těmto svátostem? Projevuje o ně zájem? A co pro to mohu udělat já jako rodič?

Konkrétní informace, jak bude nebo nebude v daném školním roce příprava probíhat, bývají zveřejněny v podzimních číslech farního časopisu (listopad, prosinec).

Pokud stojíte o přijetí této svátosti, napište nám.