Katecheze ke svátosti biřmování

Katecheze ke svátosti biřmování

Udílení svátost biřmování bývá plánováno cca 1x za 2-3 roky (podle možných zájemců). Katecheze probíhají na faře v Ústí nad Orlicí v domluvených intervalech, většinou od podzimu do začátku léta. Pokud stojíte o přijetí této svátosti, napište nám. Svátost biřmování jsme slavili ve farnosti v červnu 2014. Další společné udílení bude cca za 2-3 roky.