Katecheze ke svátosti biřmování

Katecheze ke svátosti biřmování

Udílení svátost biřmování bývá plánováno cca 1x za 2-3 roky (podle možných zájemců). Katecheze probíhají na faře v Ústí nad Orlicí v domluvených intervalech a trvají víc jak půl roku. Nyní začínáme přípravu s mladými a termín slavnosti biřmování je stanoven na 22. září 2024. Více informací najdete zde.

Pokud stojíte o přijetí této svátosti, napište nám.

Svátost biřmování jsme ve farnosti slavili naposledy v červnu 2021.