Svátost smíření

Svátost smíření

Svátosti pokání a smíření spolu se svátostí pomazání nemocných patří ke svátostem, které označujeme “Svátosti uzdravování”. Ježíš Kristus je lékař našich duší i těl a chtěl, aby jeho církev pokračovala v díle spásy uzdravováním i u svých členů.

Svátost smíření zprostředkuje odpuštění hříchů a je velikým Božím darem, projevem lásky k člověku.
Svátost pokání a smíření je možné v naší farnosti přijmout v kostele před každou mší svatou. Kněz je k dispozici před začátkem mše svaté ve zpovědnici.

Rádi bychom vás upozornili na změnu, kterou plánujeme od září 2013: v Ústí nad Orlicí zavádíme nový pořad takto: Pondělí před prvním pátkem nahradí první neděle v měsíci v čase 17-19 hodin. První pátek zůstává beze změny, tzn. od 12 hodin do večerní mše svaté.

V Dolních Libchavách a v Sopotnici je možné tuto svátost přijmout na první čtvrtek v měsíci asi hodinu přede mší svatou, v Českých Libchavách na první pátek. (aktuální informace v ohláškách)

Je též možné domluvit si s knězem o udělení této svátosti i v době mimo výše uvedené či o duchovní rozhovor.

Rádi touto svátostí posloužíme vám či vašim blízkým i ve vašem bydlišti či při pobytu v nemocnici apod.

Můžete se domluvit s některým z kněží:

P. Jan Pitřinec tel. 736 755 038
P. Vít Horák tel. 605 299 124
P. Jindřich Plšek tel. 775 050 915