Svátost smíření

Svátost smíření

Svátosti pokání a smíření spolu se svátostí pomazání nemocných patří ke svátostem, které označujeme “Svátosti uzdravování”. Ježíš Kristus je lékař našich duší i těl a chtěl, aby jeho církev pokračovala v díle spásy uzdravováním i u svých členů.

Svátost smíření zprostředkuje odpuštění hříchů a je velikým Božím darem, projevem lásky k člověku.
Svátost pokání a smíření je možné v naší farnosti přijmout v kostele před každou mší svatou. Kněz je k dispozici před začátkem mše svaté ve zpovědnici.

Dále zpovídáme vždy na první pátek v měsíci od 12 hodin do večerní mše svaté v 18:00 a pak o následující neděli od 17 do 19 hodin. 

V Dolních Libchavách a v Sopotnici je možné tuto svátost přijmout ve čtvrtek před prvním pátkem v měsíci půl hodiny přede mší svatou, v Českých Libchavách na první pátek. V Řetové pak vždy ve středu před prvním pátkem v měsíci před večerní mší v 18:00. Sledujte prosím vždy aktuální ohlášky.

Je též možné domluvit si s knězem o udělení této svátosti i v době mimo výše uvedené či o duchovní rozhovor.

Rádi touto svátostí posloužíme vám či vašim blízkým i ve vašem bydlišti či při pobytu v nemocnici apod.

Můžete se domluvit s některým z kněží:

P. Jan Pitřinec tel. 736 755 038
P. Vít Horák tel. 605 299 124
P. Jindřich Plšek tel. 775 050 915