Svátost nemocných

Svátost nemocných

“Nemoc a utrpení vždy patřili k nejzávažnějším problémům, které podrobují lidský život zkoušce.

V nemoci člověk zakouší vlastní bezmocnost, vlastní meze a svou ohroženost. Svátostí pomazání nemocných a modlitbou kněží doporučuje celá církev své nemocné trpícímu a oslavenému Pánu, aby jim ulehčil a zachránil je.”


(KKC 1500, 1499)

Svátost nemocných může přijmout člověk vážně nemocný, člověk zesláblý stářím a také ten, který se má podrobit vážné operaci. Může ji přijmout i ten, kdo odchází ve vážné věci do nemocnice. Tuto svátost je možné přijmout i opakovaně např. když se nemoc či obtíže stáří zhorší.

Těm, kdo ji s vírou přijímají, přináší duševní i tělesnou úlevu, zahlazuje viny, ulehčuje duši nemocného a posiluje ji tím, že v něm probouzí velikou důvěru v Boží milosrdenství.

V případech, kdy např. dojde k náhlému zhoršení zdravotního stavu nemocného či starého člověk je dobré se na kněze obrátit co nejdříve. Kněz rád svátostí pomazání nemocný poslouží vám či vašim blízkým, a to i v nemocnici nebo ve vašem bydlišti.

Uděluje se na požádání kdykoliv. V případě zájmu můžete nechat vzkaz na děkanství, tel. 465 523 564 nebo se obraťte na některého z kněží.

V naší farnosti je také možnost přijmout tuto svátost při společném udílení v rámci mše svaté dle ohlášení v kostele nebo v Domově důchodců.