Misijní klubko dětí

Misijní klubko dětí

V naší farnosti jsme se s dětmi zapojili do práce pro Misie a vytvořili jsme tzv. Misijní klubko. Cílem není založit nové hnutí, ale podporovat vnímavost pro misie. Chceme vést děti k zájmu o dění ve světě a v církvi, ke konkrétní solidaritě se slabšími a rozvíjet v nich misijního ducha.

Zveme všechny děti, které mají rády misie a chtějí se tvůrčím způsobem zapojit do misijní pomoci potřebným, na setkání Misijního klubka, které se konají většinou 1x měsíčně v neděli na faře cca v 9.30 hodin (po mši svaté v 8.30). Termíny najdete v ohláškách nebo farním časopise INUF. Těšíme se na Vás.

Činnost Misijního klubka podporuje Město Ústí nad Orlicí.