Cecilská hudební jednota

Cecilská hudební jednota

Již v dávných dobách byla při zdejším kostele literátská bratrstva, která se starala o rozvoj nejen chrámové hudby, ale i kultury ve městě.

Roku 1803 zde pak byla založena Cecilská hudební jednota, která hrála významnou roli v obrozenecké době města a dokonce se zachovala až do dnes. Jednotou prošly i takové osobnosti jako hudební skladatel a interpret Petr Kocián.

img_3455

Cecilská jednota patří k nejstarším sborům ve střední Evropě a dodnes žije její tradice. Především se stará o rozvoj chrámové hudby a zpěvu, ale je známa i její koncertní činnost.
Od roku 1996 se zde na podzim každoročně konají festivaly chrámové hudby. Každý rok na svátek svaté Cecílie (22.11.), patronky hudby, se zde koná také slavná zpívaná bohoslužba a po ní valná hromada Cecilské hudební jednoty.

Činnost Cecilské hudební jednoty podporuje Město Ústí nad Orlicí.