Cecilská hudební jednota

Cecilská hudební jednota

Již v dávných dobách byla při zdejším kostele literátská bratrstva, která se starala o rozvoj nejen chrámové hudby, ale i kultury ve městě.

Cecilská hudební jednota (CHJ) byla založena v Ústí nad Orlicí v roce 1803 jako Jednota sv. Cecílie k pěstování hudby kostelní. Zakládajícími členy byli ústečtí rodáci Jan Zizius, Jan Jahoda a Jan Stehno. Jednota působí nepřetržitě již 220 let.

img_3455

Jejími členy byli v historii významní hudebníci jako František Zdeněk Skuherský, Josef Bohuslav Foerster, Jaroslav Kocian, Antonín Šimeček, MUDr. Josef Jiří Ehl, Václav Snítil nebo Petr Eben. Ženy sice účinkovaly, ale dle původních Stanov se nestávaly členkami, a to až do roku 1972, kdy byl tento článek Stanov změněn.

V novodobé historii se velmi pozitivně zapsali do činnosti CHJ manželé Oldřich a Marie Heylovi. Oldřicha Heyla pojilo upřímné přátelství se skladatelem liturgické hudby P. Josefem Olejníkem. Zásluhou Oldřicha Heyla byl připraven do tisku Velikonoční graduál, Vánoční graduál a Nedělní nešpory Josefa Olejníka. Tuto bohulibou činnost bohužel přerušil předčasný skon Oldřicha Heyla v roce 2010.

Od roku 2007 je uměleckou vedoucí Mgr. Cecilie Pecháčková, která je zároveň farní varhanicí a regenschori. Tzv. I. starší Pavel Chasák a II. starší František Hordějčuk se spolu starají o organizační záležitosti CHJ. Členové sboru se scházejí každý týden, vyjíždějí také na vícedenní soustředění.

Repertoár sboru čítá více než 200 skladeb různých slohových období. Přibližně 20 účinkujících členů zpívá průměrně70 x za rok  nedělní mše svaté a na slavnostech. Cecilská hudební jednota pořádá také příležitostné koncerty. Dvakrát vystoupila s koncertním programem v partnerském městě Massa Martana (2008 a 2012) v Itálii. V roce 2013 doprovázela bohoslužby při Národní pouti do Svaté země v Betlémě a v Jeruzalémě. 2014 účinkovala při slavnostní bohoslužbě na zakončení Smetanovy Litomyšle, v tomtéž roce vystoupila na Velkém náměstí v Hradci Králové při oslavách 350. výročí založení diecéze.

Cecilská hudební jednota se v letech 2014-2017 spolupodílela na vydávání instruktážních nahrávek k Obřadnímu, Svátečnímu a Nedělnímu graduálu Josefa Olejníka, ke kterým nahrála celkem 83 liturgických skladeb.

V roce 2017 obdrželi Mgr. Cecilie Pecháčková, Pavel Chasák a František Hordějčuk Cenu města  za významný podíl na činnosti a chodu Cecilské hudební jednoty a její dlouhodobý pozitivní přínos pro kulturní život ve městě.

Cecilská hudební jednota je od roku 1996 organizátorem Festivalu duchovní hudby svaté Cecílie pro chrámové sbory a varhaníky, který se v Ústí nad Orlicí koná každoročně v říjnu. Přihlášku na aktuální ročník můžete vyplnit zde.

Cecilská jednota patří k nejstarším sborům ve střední Evropě a dodnes žije její tradice. Především se stará o rozvoj chrámové hudby a zpěvu, ale je známa i její koncertní činnost.
Každý rok na svátek svaté Cecílie (22.11.), patronky hudby, se zde koná také slavná zpívaná bohoslužba a po ní valná hromada Cecilské hudební jednoty.

Činnost Cecilské hudební jednoty podporuje Město Ústí nad Orlicí.