Festival duchovní hudby sv. Cecílie

Festival duchovní hudby sv. Cecílie

Římskokatolická farnost - děkanství Ústí nad Orlicí a Cecilská hudební jednota
ve spolupráci s Městem Ústí nad Orlicí a Unií českých pěveckých sborů vyhlašuje

28. ročník Festivalu duchovní hudby sv. Cecílie

kde: Ústí nad Orlicí
kdy: sobota 7. října 2023

 

SBORY:

Na tento festival zveme každý chrámový sbor, který naplňuje tato kritéria:

  • převážnou náplní činnosti sboru je zpěv při liturgii
  • délka vystoupení sboru max 12-15 minut
  • sbor nacvičí společné skladby k závěrečné bohoslužbě dle výběru pořadatele (zašleme předem)
  • zúčastní se společné sborové zkoušky a mše svaté v den festivalu, na které budou tyto skladby zazpívány

 

VARHANÍCI:

Na tento festival se může přihlásit varhaník:

  • se zběhlostí ve hře varhanní literatury, který současně působí v některém kostele
  • maximální délka vystoupení varhaníka je 15 minut
  • spolu s přihláškou varhaník sdělí návrh skladby (skladeb) k vystupení

 

Uzávěrka přihlášek je 1. července 2023.

 

 

Přihlášku na festival můžete vyplnit ve formuláři níže, nebo si ji stáhnout zde a zaslat v elektronické formě na mail: ceciliepechackova@gmail.com.