Chci podpořit farnost

Chci podpořit farnost

Život našich farností shrnuje farní časopis INUF. Pokud Tě zajímá, co se ve farnosti nedávno stalo, nebo co se plánuje, mrkni do Aktualit nebo do sekce Projekty.

Jak podpořit provoz, rozvoj a aktivity farnosti?

Nejdůležitější ze všeho je modlitba a důvěrně žitý vztah s Ježíšem. Pokud se tak skutečně děje, následující body jsou v celku samozřejmostí:

Finanční částkou

Hospodin vyzývá Izrael, aby dával desátek ze všeho, co získá. Finanční podpora církve je pro křesťana závazná i podle Patera církevních přikázání. Zkusme si spočítat, kolik je náš měsíční příjem, jaká je desetina tohoto příjmu a kolik ve skutečnosti přispíváme na chod farnosti.

Minimální částka příspěvku osoby výdělečně činné, by měla být za jednu neděli alespoň 100,- Kč. Říkáte si, že to je přeci moc. Ne, to je minimum. Když dám něco s radostným srdcem Bohu, získám zpět stokrát víc ;-) Kdo tedy málo dá, jen málo získá zpět.

Skrze dar zaslaný na účet či předaný v hotovosti

Ke spolufinancování farnosti lze použít jednorázový dar či trvalý příkaz k úhradě ve vašem internetovém bankovnictví. Tento způsob dokonce preferujeme, je pro nás přehlednější a můžeme vám také vystavit potvrzení o daru.

Číslo účtu farnosti je 1320227399/0800 ČS; do poznámky uvádějte prosím DAR CÍRKVI.

Následující QR kód Vám pomůže předvyplnit potřebné údaje:

 

 

Na začátku roku vám rádi vystavíme potvrzení o přijetí finančního daru za minulý rok, které můžete uplatnit ke snížení daňového základu. Pokud máte o toto potvrzení zájem, sdělte nám adresu trvalého bydliště, např. ji napište do poznámky při platbě.

Při sbírce v kostele

Při nedělních bohoslužbách jsou standardně sbírky, za které jsme také velmi vděční. Zhruba jedna sbírka za měsíc je pak na speciální účel (např. misie, pojištění budov apod...), na který je pak celá částka vždy poslána.

 

Zapojením se do konkrétní služby ve farnosti

To, že je kostel otevřený, uklizený a nazdobený, není samozřejmostí. A s ohledem na velikost ústecké farnosti by nebylo v silách kněží všechny tyto "drobnosti" zajišťovat. Potřebují však k ruce ochotné farníky, kteří nabízejí své dovednosti a síly. Nic však netrvá věčně, a proto je stále možnost se zapojit do krátkodobé výpomoci či dlouhodobější spolupráce.