Restaurování vstupních dveří kostela v Ústí nad Orlicí (2023)

Restaurování vstupních dveří kostela v Ústí nad Orlicí (2023)

/Vstupní kostelní dveře jsou nedílnou součástí celého průčelí. Jejich restaurování tak dovrší zdárně dokončenou opravu celého průčelí kostela.  Dveře dotvářejí charakter objektu a mohou pocházet z doby výstavby kostela s pozdějšími úpravami. Jedná se o dvoukřídlé dveře rámové konstrukce s kazetovými výplněmi a kováním ve stylu pozdního baroka, rokoka a empíru. Mají bohaté zdobné kování. Pod druhotnou povrchovou úpravou kovaných prvků se nachází cínová vrstva. Mají degradovanou povrchovou úpravu s výraznými letokruhy, rozeschlou a uvolněnou konstrukci s mechanickým poškozením po celé ploše. Některé části závěsů jsou nedochované nebo chybí jejich části (okvětní lístky a květinové apliky).

         

Po všech nutných průzkumech a jednáních byly zahájeny práce tím, že křídla všech dveří byla v úterý 18. července odmontována a odvezena do dílny v Makově. Na místo původních dveří byly instalovány provizorní dveře z neohoblovaných prken. Místo pravých dveří je plná výplň bez možnosti otevírání, hlavní a druhé boční dveře nahradila vrata, která lze otevírat i zamykat.

            

Během prací se konaly kontrolní dny přímo v dílně, jeden z posledních se uskutečnil 14. listopadu 2023, aby se otec Jenda ujistil, že se vše stihne dokončit v naplánovaném termínu.

Předání dokončeného díla se konalo 20. listopadu.

Hotové dveře byly přivezeny a namontovány v úterý 5. prosince 2023.

            

Na druhou neděli adventní 10. prosince jsme začali mši svatou venku před hlavním vchodem, abychom společně vstoupili do kostela nově opravenými, restaurovanými a otcem Jendou požehnanými hlavními dveřmi.

                      

FINANCOVÁNÍ:

  • Celkové náklady    552 000 Kč
  • Dotace města z programu Regenerace  372 000 Kč
  • Dotace z PK         150 000 Kč
  • Naše spoluúčast    30 000 Kč