Abraham klub

Abraham klub

img_0236

 

Na jaře v roce 2004 bylo z podnětu P. Pavla Kality zahájeno setkávání farníků starších, méně tělesně zdatných nebo těch, kdo mají méně možností se setkávat s druhými lidmi, tzv. „Abraham klub“.

Jeho cílem je umožnit setkávání právě vám, kteří jste možná sami nebo si rádi popovídáte a setkáte s druhými i mimo bohoslužbu v kostele.
Nabízí společenské, naučné i zábavné besedování dle vašeho zájmu. Nezapomínáme ani na misijní, charitativní a náboženskou náplň činnosti.
Za dobu své existence zveme různé osobnosti. Přivítali jsme mezi sebou např. MUDr. M. Svatošovou, P. M. Holíka a Mons. J. Kajneka.

Nezapomínáme na narozeniny a životní výročí těch, kdo mezi nás chodí.

Podnikáme výlety na poutní nebo jinak významná místa: Litomyšl, Nové Hrady, Mariánská hora, Nová Paka, Neratov, Želiv, Chlumek u Luže apod.

Setkání se konají 1x za měsíc v úterý od 15.30 hodin na děkanství, dle ohlášení v kostele. Nikdy nechybí ani malé občerstvení.
Toto společenství je otevřené každému, kdo je rád s druhými. Zajímavé přednášky či besedy navštěvují často i lidé mnohem mladší, takže se nezdráhejte a přijďte mezi nás. 

Na společná setkání se těší a zvou

Ludmila Moudrová, Růžena Kubátová.

Činnost Abraham klubu podporuje Město Ústí nad Orlicí.