Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Farní obvod Ústí nad Orlicí
od 24. 9. do 1. 10. 2023 - 39. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
24. 9.
25. neděle v mezidobí 07:00 Ústí nad Orlicí: na poděkování za 58 roků manželství (Jan Pitřinec)
08:00 Řetová: Vít Horák ( volná intence )
08:30 Ústí nad Orlicí: za Luboše a Františku Libánských a celý ten rod (Jan Pitřinec)
10:00 České Libchavy: za † Josefa Brusenbaucha a obojí rodiče (Vít Horák)
10:00 Dolní Libchavy: za Josefa a Annu Strnadovy (Jindřich Plšek)
11:10 Sopotnice: za farnost (Jindřich Plšek)
15:00 Dolní Houžovec, kaple: Jan Pitřinec ( volná intence )
18:00 Ústí nad Orlicí: Modlitba sv. růžence za povolání
PO
25. 9.
pondělí 25. týdne v mezidobí 09:00 Ústí, penzion: na úmysl dárce (Vít Horák)
18:00 Ústí nad Orlicí: za živé a † členy rodiny Prágrovy a Hudcovy (Vít Horák)
ÚT
26. 9.
úterý 25. týdne v mezidobí 07:00 Ústí nad Orlicí: za Jana a Marii Štanclovy a jejich rody (Jan Pitřinec)
17:00 Sopotnice: Modlitba růžence
18:30 Ústí nad Orlicí: Adorace při kurzu Alfa
ST
27. 9.
památka sv. Vincence z Pauly, kněze 11:30 Ústí nad Orlicí: Jan Pitřinec ( volná intence )
ČT
28. 9.
SLAVNOST SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, HLAVNÍHO PATRONA ČESKÉHO NÁRODA 08:00 Sopotnice: za Václava a Věru Ledrovy, rodiče a syna (Vít Horák)
08:30 Ústí nad Orlicí: Jan Pitřinec ( volná intence )
10:00 Dolní Libchavy: za Alfréda a Marii Kohoutkovy a rodiče (Vít Horák)
10:30 České Libchavy: za † Václava Martince, manželku, syna Václava a celý rod (Jan Pitřinec)
15:00 Řetůvka, kaple sv. Václava: za živé a † obyvatele Řetůvky (Jan Pitřinec)

29. 9.
svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů 17:30 Ústí nad Orlicí: Adorace
18:00 Ústí nad Orlicí: na úmysl dárce a za ochranu svatých archandělů (Jan Pitřinec)
SO
30. 9.
památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve 14:30 Domov důchodců: za † obyvatele domova důchodců (Vít Horák)
18:00 Ústí nad Orlicí: za živé i † z rodiny Lipenských (Jan Pitřinec)
NE
1. 10.
26. neděle v mezidobí 07:00 Ústí nad Orlicí: za Věru Knapovskou (Vít Horák)
08:00 Řetová: Jan Pitřinec ( volná intence )
08:30 Ústí nad Orlicí: za farnost (Vít Horák)
10:00 České Libchavy: za † Františka Tomáše (Jan Pitřinec)
10:00 Dolní Libchavy: za Františka Kováře a manželku (Vít Horák)
11:10 Sopotnice: za rodinu Benešovu (Jan Pitřinec)
18:00 Ústí nad Orlicí: Modlitba sv. růžence za povolání
19:00 Ústí nad Orlicí: Adorace mužů

OZNÁMENÍ

 • Ve sbírce na církevní školství v diecézi se vybralo v ÚO 11 585 Kč, v DL 2 565 Kč, v ČL 2 240 Kč, v Sopotnici 2 600 Kč a v Řetové 2 340 Kč.
 • Výročí posvěcení kostela v Ústí nad Orlicí a v Řetové oslavíme v neděli 24. září.
 • Misijní klubko dětí a cukrárna se uskuteční na děkanství od 9:30 hodin.
 • Tento týden začíná výuka náboženství v Ústí podle rozvrhu, který visí na nástěnce a na stránkách farnosti.
 • Od úterý 26.9. začíná v Ústí kurz Alfa. Každé úterý večer během celého kurzu zveme na adoraci v kostele v Ústí od 18:30 do 21 hodin. Na adoraci je možné přijít kdykoli, ale budeme rádi, když se zapíšete vzadu na papír a pomůžete tak zajistit, že v kostele vždy někdo bude. Od 19 do 20 hodin bude adorace moderovaná. Ohledně adorace můžete také kontaktovat Martu Suchomelovou, tel: 731 221 032.
 • Na Slavnost svatého Václava 28. 9. bude v ÚO a v DL po mši svaté průvod k soše sv. Václava.
 • Žehnání dopravních prostředků bude v neděli 1. října po mši svaté.
 • Příležitost ke svátosti smíření bude v ÚO v neděli 1. 10. od 17 do 19 hodin a v pátek 6. 10. od 12 do 18 hodin. V DL a Sopotnici se bude zpovídat ve čtvrtek 5. 10. půl hodiny přede mší svatou, v ČL v pátek 6. 10. po mši svaté. V Řetové zveme ke svátosti smíření ve čtvrtek 5. 10. od 17:30 hodin.
 • Adorace mužů se koná v neděli 1. 10. od 19 hodin v děkanském kostele v Ústí nad Orlicí.
 • Srdečně zveme na Festival duchovní hudby svaté Cecílie v sobotu 7. 10. v děkanském kostele v Ústí nad Orlicí. Vystoupení chrámových sborů a varhaníků začne ve 13 hodin. V 16 hodin následuje mše svatá se zpěvem zúčastněných sborů. Vyvrcholením programu bude slavnostní koncert v 18:30 hodin. Podrobnosti na plakátech. Vstupné dobrovolné.

 • Setkání pastoračních rady v Řetové se uskuteční ve středu 27. 9. od 20:00 hodin.