Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Farní obvod Ústí nad Orlicí
od 28. 5. do 4. 6. 2023 - 22. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
28. 5.
SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 07:00 Ústí nad Orlicí: za Marii a Stanislava Pecháčkovy (Jan Pitřinec)
08:00 Řetová: Za nemocnou osobu< (Jindřich Plšek)
08:30 Ústí nad Orlicí: za † rodiče Auerovy (Jan Pitřinec)
10:00 České Libchavy: za † Bohumila Hájka, manželku a obojí rodiče (Jindřich Plšek)
10:00 Dolní Libchavy: za živé a † členy rodiny Horské (Vít Horák)
11:10 Sopotnice: za manžele Benešovy a celý rod (Jindřich Plšek)
18:00 Ústí nad Orlicí: Májová pobožnost
PO
29. 5.
památka Panny Marie Matky Církve 18:00 Ústí nad Orlicí: za Jana a Marii Tomšíčkovy (Jindřich Plšek)
ÚT
30. 5.
sv. Zdislavy 07:00 Ústí nad Orlicí: na dobrý úmysl (Jindřich Plšek)
ST
31. 5.
svátek Navštívení Panny Marie 11:15 Ústí nad Orlicí: Májová pobožnost
11:30 Ústí nad Orlicí: za Marii Cimrovou a celý rod (Jan Pitřinec)
ČT
1. 6.
svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze 07:00 Ústí nad Orlicí: na poděkování za 50 let společného života (Jan Pitřinec)
17:30 Sopotnice: za Josefa Kubíčka a rodiče  (Jindřich Plšek)

2. 6.
sv. Marcelina a Petra, mučedníků 11:30 Ústí nad Orlicí: za živé i † členy rodiny Kaucovy, Čápovy a Hladíkovy
18:00 Dolní Libchavy: za nenarozené děti
SO
3. 6.
památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků 08:00 Hylváty: na úmysl dárce (Jan Pitřinec)
14:30 Domov důchodců: za † obyvatele domova důchodců (Vít Horák)
18:00 Ústí nad Orlicí: za živou a † rodinu Pechovu (Jindřich Plšek)
NE
4. 6.
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 07:00 Ústí nad Orlicí: za P. Františka Xavera Šance (Vít Horák)
08:00 Řetová: Za živé i zemřelé členy z rodin Bednářových, Tobkových, Fišerových a Kovářových. A za všechny prvokomunikanty. (Jan Pitřinec)
08:30 Ústí nad Orlicí: za farnost (Jindřich Plšek)
10:00 České Libchavy: za † Annu Matějkovou, manžela a rodiče z obojí strany (Jindřich Plšek)
10:00 Dolní Libchavy: za Františka Kováře a manželku
  (Jan Pitřinec)
11:10 Sopotnice: za Josefa Vlka (Vít Horák)
18:00 Ústí nad Orlicí: Modlitba sv. růžence za povolání
19:00 Ústí nad Orlicí: Adorace mužů

OZNÁMENÍ

 • Sbírka na pastorační aktivity v diecézi se koná v neděli 28. května.
 • Příležitost ke svátosti smíření bude v ÚO v pátek 2. 6. od 12 do 18 hodin a v neděli 4. 6. od 17 do 19 hodin. V Sopotnici se bude zpovídat ve čtvrtek 1. 6. půl hodiny přede mší svatou, v Řetové ve čtvrtek 1. 6. od 17:30 hodin. V DL se bude zpovídat v pátek 2. 6. od 17:30 do 18 hodin a v ČL v pátek 9. 6. od 15:40 do 16:10 hodin.
 • V pátek 2. června proběhne v našich farnostech Noc kostelů. Program najdete na plakátcích.
  V Ústí program začíná v 18 hodin.
  V Dolních Libchavách program začíná v 17:30 hodin.
  V Českých Libchavách program začíná otevřením kostela v 16 hodin.
  V Sopotnici pak Noc kostelů začne v 17 hodin.
 • Adorace mužů bude v neděli 4. 6. od 19 hodin v děkanském kostele v ÚO.
 • Setkání PRF ÚO je v úterý 6. 6. od 19:45 hodin. Členy prosíme o účast.
 • Na Slavnost Božího Těla v neděli 11. 6. v 8:30 hodin zveme družičky do průvodu. Zapište se, prosíme, na papír za lavicemi.  
 • Výlet Abraham klubu do Prahy se koná ve čtvrtek 15. 6. Odjezd z autobusového nádraží bude v 7 hodin, návrat plánujeme asi ve 20 hodin. Na programu je prohlídka arcibiskupství a katedrály, mše svatá v kapli sv. Václava, prohlídka nově opraveného kostela Všech svatých v areálu Pražského Hradu. Podrobnější informace dostane každý účastník na plakátku osobně od pořadatelů. Výlet není fyzicky náročný, budeme se pohybovat jen v areálu Pražského Hradu. Hlaste se na papíru za lavicemi.

 

 • Připomínáme přihlašování na oboje chaloupky, a to nejpozději do neděle 4. června. Přihlášky najdete na webu.
 • Opravy sakristie významně pokročily. Zároveň je zpřesněn rozpočet celého díla. Veškeré informace najdete na nástěnce vzadu v kostele a také na internetu. Naše spoluúčast bude zhruba 600 000 Kč, aktuální vybranou částku si můžete kontrolovat na nástěnce vzadu. Vážíme si veškeré pomoci i vaší štědrosti.

 

 • V neděli 4. 6. na Slavnost Nejsvětější Trojice proběhne při mši svaté v Řetové a v DL slavnost 1. svatého přijímání.