Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Farní obvod Ústí nad Orlicí
od 21. 7. do 28. 7. 2024

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
21. 7.
16. neděle v mezidobí 07:00 Ústí nad Orlicí: Jan Pitřinec ( volná intence )
08:00 České Libchavy: za farnost (Zámečník Jiří)
08:00 Řetová: Jan Pitřinec ( volná intence )
09:30 Dolní Libchavy: za farníky (Jindřich Plšek)
09:30 Ústí nad Orlicí: za účastníky pěší pouti za umělce (Jiří Zámečník)
11:00 Sopotnice: za Annu a Františka Syrových a syny (Jindřich Plšek)
16:00 Ústí nad Orlicí: Adorace
18:00 Ústí nad Orlicí: Modlitba sv. růžence za povolání
PO
22. 7.
svátek sv. Marie Magdalény 18:00 Ústí nad Orlicí: za živé i † členy rodiny Kaucovy, Čápovy a Hladíkovy (Jindřich Plšek)
ÚT
23. 7.
svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy 07:00 Ústí nad Orlicí: za † děkana Václava Boštíka a živé kněze naší farnosti (Jindřich Plšek)
17:00 Sopotnice: Modlitební setkání
ST
24. 7.
sv. Šarbela Machlúfa, kněze 11:30 Ústí nad Orlicí: Jindřich Plšek ( volná intence )
ČT
25. 7.
svátek sv. Jakuba, apoštola 07:00 Ústí nad Orlicí: za † Annu Dytrichovou a † syna Miloše (Jindřich Plšek)

26. 7.
památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie 16:10 České Libchavy: Jindřich Plšek ( volná intence )
17:30 Ústí nad Orlicí: Adorace
18:00 Ústí nad Orlicí: za † děkana Jana Leopolda Mosbendera a † kněze naší farnosti (ThLic. Vladislav Brokeš, Ph.D.)
SO
27. 7.
památka sv. Gorazda a druhů 14:30 Domov důchodců: za † obyvatele domova důchodců (Jindřich Plšek)
18:00 Ústí nad Orlicí: Za živé a zemřelé z rodiny Dostálových. (Jan Pitřinec)
NE
28. 7.
17. neděle v mezidobí 07:00 Ústí nad Orlicí: za P. Františka Xavera Šance (Jindřich Plšek)
08:00 České Libchavy: Vít Horák ( volná intence )
08:00 Řetová: Jindřich Plšek ( volná intence )
09:30 Dolní Libchavy: za Slavoje a Aloisii Hackenschmiedovy (Vít Horák)
09:30 Ústí nad Orlicí: Na poděkování vedoucím a kuchařkám na dívčích chaloupkách a ministrantském táboře (Jan Pitřinec)
11:00 Hylváty: na úmysl dárce (Jan Pitřinec)
11:00 Sopotnice: za Josefa a Marii Hájkovy a celý rod (Vít Horák)
18:00 Ústí nad Orlicí: Modlitba sv. růžence za povolání

OZNÁMENÍ

  • V rámci pěší poutě za umělce zveme tuto neděli 21. 7. v 16:00 do kostela v Ústí na adoraci se zpívanými litaniemi a následný koncert manželů Jeřábkových v 16:30. Více informací najdete na plakátku.
  • Velký úklid kostela před poutí bude probíhat takto: v pondělí 12. 8. od 9:00 plánujeme uklízet vrchy, ometání pavučin, klepání koberců a ostatní práce ve výškách. V úterý 13. 8. začínáme po mši svaté cca v 8:00 čištěním lavic, oltářů, zpovědnic, svícnů a bohoslužebných nádob. Není nutné pomáhat celý den. Děkujeme za jakoukoliv pomoc a všem, kdo se přihlásili nebo se ještě přihlásí.
  • Od 24. září bude opět probíhat v Ústí kurz Alfa. Jedná se o 11 večerů a 1 víkend pro ty, kdo se chtějí více seznámit s křesťanstvím. Prosíme nejen o modlitbu za dobrý průběh Alfy, ale také o to, abyste pozvali ty, pro koho by Alfa mohla být přínosem.
  • Diecézní kalendáře na rok 2025 si můžete zakoupit v kostele za 90 Kč.
  • Prosíme o pochopení změn bohoslužeb v době prázdnin z důvodu kněžských dovolených.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB I V APLIKACI
FARNOST DO KAPSY