Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Farní obvod Ústí nad Orlicí
od 21. 4. do 28. 4. 2024

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
21. 4.
4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (neděle Dobrého pastýře) 07:00 Ústí nad Orlicí: za rodinu Kokulovu, Brožovu a Diblíkovu (Jan Pitřinec)
08:00 Řetová: za uzdravení (Jindřich Plšek)
09:30 Dolní Libchavy: za Martu a Emila Vaňousovy, dceru Magdu a vnuka Mirka (Jindřich Plšek)
09:30 Ústí nad Orlicí: za † P. Arnošta Jílka a za živé a † členy rodiny Jílkovy (Jan Pitřinec)
11:00 Sopotnice: za Františka Ledra (Jindřich Plšek)
18:00 Ústí nad Orlicí: Modlitba sv. růžence za povolání
PO
22. 4.
pondělí 4. velikonočního týdne 09:00 Ústí nad Orlicí, penzion: na úmysl dárce (Jindřich Plšek)
18:00 Ústí nad Orlicí: za Jurečkovy (Jindřich Plšek)
ÚT
23. 4.
svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka 07:00 Ústí nad Orlicí: za Ludmilu Javůrkovou, sourozence a rodiče (Jindřich Plšek)
17:00 Sopotnice: Modlitba sv. růžence
19:00 Ústí nad Orlicí: Adorace
ST
24. 4.
sv. Jiří, mučedníka 11:30 Ústí nad Orlicí: za živé a † členy skautského střediska Orlice (Jindřich Plšek)
ČT
25. 4.
svátek sv. Marka, evangelisty 07:00 Ústí nad Orlicí: Jindřich Plšek ( volná intence )
16:10 Dolní Libchavy: za Františka a Annu Bartošovy (Jindřich Plšek)

26. 4.
pátek 4. velikonočního týdne 16:10 Sopotnice: Jindřich Plšek ( volná intence )
17:30 Ústí nad Orlicí: Adorace
18:00 Ústí nad Orlicí: za Katzerovy (Jan Pitřinec)
SO
27. 4.
sobota 4. velikonočního týdne 11:00 Řetová: za rodinu Fišerovu a Tobkovu (Jan Pitřinec)
14:30 Domov důchodců: za † obyvatele domova důchodců (Vít Horák)
18:00 Ústí nad Orlicí: za živé a † členy rodiny Kopáčovy, Kalousovy, Hottmarovy a Kepplovy (Jindřich Plšek)
NE
28. 4.
5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 07:00 Ústí nad Orlicí: za Svobodovy a Pávkovy (Vít Horák)
08:00 České Libchavy: za † Otu Stárka, manželku, bratra Josefa s manželkou a rodiče (Vít Horák)
08:00 Řetová: Jindřich Plšek ( volná intence )
09:30 Dolní Libchavy: za pana děkana Dominika Nováčka a za Boženku Janečkovou, jeho kuchařku a řidičku (Jan Pitřinec)
09:30 Ústí nad Orlicí: za † rodiče Heverovy (Jindřich Plšek)
14:00 Sopotnice: poutní za farnost (Jan Pitřinec)
18:00 Ústí nad Orlicí: Modlitba sv. růžence za povolání

OZNÁMENÍ

  • Sbírka na kněžský seminář a formaci bohoslovců se koná v neděli 21. dubna.
  • Na Misijní klubko dětí a cukrárnu zveme na faru v ÚO v neděli 21. 4. od 10:30.
  • Zveme na úterní adoraci v kostele v Ústí, vždy od 19:00 do 21:00. Prosíme o rezervace přes web.
  • 20 let farního společenství seniorů Abraham klub oslavíme mší svatou v úterý 30. 4. od 15:00 v děkanském kostele v Ústí nad Orlicí a pokračovat budeme setkáním na faře. Srdečně zveme.
  • V sobotu 18. května zveme mládež na Vikariátní pouť mládeže z Ústí do Brandýsa. Veškeré info najdete na webu a na sociálních sítích Ústeckého vikariátu.
  • V sobotu 18. května se v Hradci Králové koná diecézní setkání školních dětí. Rodiče ať přihlásí své děti na našich webových stránkách do konce dubna.
  • Chaloupky pro ministranty a pro děvčata se konají  od 14. do 20. 7. 2024, přihlášky jsou již k dispozici na farním webu.
  • Dolní Libchavy: Informace ke svěcení Honzy Pecháčka. Dnes v neděli 21. 4. máte možnost se zapsat do autobusu, který pojede do Hradce Králové na svěcení v sobotu 25. 5. Zbylá místa budou poskytnuta v Ústí. Cena bude 200 Kč.
  • V Českých Libchavách nebude mše svatá v pátek 26. 4. Mše svatá v Sopotnici bude přeložena z čtvrtka 25. 4. na pátek 26. 4. v 16:10.
  • Farnost Sopotnice vás srdečně zve na poutní mši sv. ke cti sv. Zikmunda v neděli 28. 4. od 14:00. Po mši svaté bude následovat posezení na faře.
POŘAD BOHOSLUŽEB I V APLIKACI
FARNOST DO KAPSY