Společnost sester Ježíšových

Společnost sester Ježíšových

Společnost sester Ježíšových je řeholní společnost pro ženy, které Bůh svou milostí povolal k věrnému následování Krista rozjímavým životem v činnosti. Žijí podle spirituality sv. Ignáce z Loyoly.

Komunita sester ze Společnosti sester Ježíšových působí ve farnosti Ústí nad Orlicí od roku 1997. Sestry se dávají k dispozici v různých službách v církvi. Podporují duchovní povolání rozvíjením vlastního povolání a veřejným svědectvím. Pomáhají mladým lidem objevovat velikost Boha a rozněcovat v nich nadšení pro radikální následování Krista.

Podle svých sil a možností se sestry podílejí i na životě místní farnosti.