Informace k přípravě o biřmování

Informace k přípravě o biřmování

Po několika letech bychom rádi nabídli přípravu ke svátosti biřmování. Této svátosti, ve které dostáváme plnost darů Ducha svatého, se někdy říká svátost křesťanské dospělosti. Proto je velmi důležité, aby se každý rozhodl sám za sebe, že tuto svátost chce přijmout.

Zvu tedy vás všechny mladé, kteří budete mít v září 2024 alespoň 15 let, nebo i vás starší, abyste se přihlásili na přípravu. Ta bude probíhat vždy v pátek večer po mši svaté v předem naplánovaných termínech. Příprava zahrnuje také svatodušní vigilii v sobotu 18. května a velmi zveme též na účast na duchovní obnově spolu s ostatní mládeží v době postní.

První setkání bude v pátek 19. ledna 2024 po mši svaté. Přihlašujte se prosím nejpozději do 12. ledna 2024.

Plánované termíny katechezí k přípravě na biřmování:  19. ledna; 26. ledna; 9. února; 23. února; 1.-3. března; 8. března; 22. března; 5. dubna; 19. dubna; 3. května; 18. května (sobota) - setkání + Svatodušní vigilie; 31. května; 21. června; po prázdninách: 6. nebo 13.9.  a 20. září 2024.

Slavnost biřmování plánujeme na 22. září 2024.

 

Po přijetí svátosti biřmování bude "příprava" pokračovat ještě 5 setkáními, abychom svůj vztah k Bohu mohli prohloubit již v síle této svátosti. Předběžné termíny setkání jsou tyto: 4. října, 18. října, 1. listopadu, 15. listopadu, 29. listopadu.

P. Jenda