Rekonstrukce sakristie (2023-2024)

Rekonstrukce sakristie (2023-2024)

Aktuality:

Částka do výše spoluúčasti farnosti je v tuto chvíli vybraná. DĚKUJEME VŠEM DÁRCŮM.

 

Další fotografie z průběhu prací najdete ve fotogalerii zde.

 

1) Proč sakristii opravujeme?

Kvůli havarijnímu stavu podlahy. Podlaha v sakristii byla zhotovena v roce 1906 tehdy obvyklým způsobem v této skladbě:

 • dřevěná prkna š. 15 cm - 4.0 cm
 • dřevěné polštáře 9/7 cm - 7.0 cm
 • hydroizolace – papírová lepenka + 2 asfaltové nátěry - 0.3 cm
 • cihly 29/14/6,5 cm na plocho - 6.5 cm
 • násyp různého druhu (škvára, stavební suť) ~ 50.0 cm
 • původní rostlý terén – jílovito-hlinitý

Po 117 letech užívání tato podlaha vykazuje závažné vady, kdy díky postupné degradaci jednotlivých materiálů došlo mimo jiné k propadnutí podlahy uprostřed místnosti až o 10 cm. Uvedené vady neumožňují standardní užívání místnosti, a proto je nezbytně nutné provést komplexní opravu celé podlahy způsobem, který zajistí její dlouhodobou životnost. V principu je navržena skladba z kvalitních prvků s odvětrávanou vzduchovou mezerou s odsazením všech dřevěných prvků od obvodového zdiva ~ 2 až 4 cm.

 

2) Proč nestačí jen oprava podlahy?

Na původní podlaze stála skříň elektrického rozvaděče a elektroměru. Bez jejího přesunutí (výměny) by nebylo možné opravit podlahu. Proto bylo nutné postavit nový sloupek elektrického měření vně kostela (vedle stávající pojistkové skříně) a výroba nového rozvaděče pro celý kostel tak, aby měl kapacitu i pro plánovanou opravu elektroinstalace v celém kostele. V té souvislosti je také nutné vyměnit elektroinstalaci, která již byla na konci své životnosti.

 

3) Proč se bude vyrábět nový nábytek na míru a restaurovat barokní sekretář?

V sakristii bylo několik šatních skříní různého typu, které za mnoho let služby již nebyly v dobrém stavu. Špatně se zavíraly, nebo lépe řečeno se samy otvíraly, a hlavně nestačila jejich kapacita na uložení všech věcí potřebných ke slavení liturgie a k udržení chodu kostela. Velký barokní sekretář v čele sakristie je zdoben intarziemi, které jsou ze značné části vypadané, a celkový stav skříně není dobrý. Zároveň se jedná o zapsanou kulturní památku. Jeho restaurování se zdá velmi potřebné.

 

4) Co je cílem oprav?

Přestože do sakristie není moc vidět, jedná se o provozní srdce kostela. Liturgii sice slavíme v kostele, ale sakristie je jeho součástí. Jsou zde uloženy liturgické knihy, nádobí a liturgické oděvy pro kněze i ministranty. Zde se vše na liturgii vše připravuje. Ministranti a kostelníci se zde pravidelně scházejí. Proto je nutné, aby šlo o prostor, který odpovídá důstojnosti toho, co pak slavíme při liturgii. Vše, co slouží k liturgii, musí být bezpečně uloženo, aby nic netrpělo vlhkem, plísněmi apod. Chceme také poskytnout důstojné a hezké zázemí i těm, kdo zde slouží.

Zároveň nám jde o trvalost této opravy, abychom nemuseli např. podlahu vyměňovat za pár let znovu, což by se v případě nedobré skladby podloží mohlo jednoduše stát.

sekretar_-_vystavka     

 

5) Jaký je rozsah a plán prací?

 

Podzim 2022 – léto 2023

 • Projektová příprava, návrhy architektů
 • Kompletní předělání elektroinstalace (přemístění sloupku měření, nový rozvaděč pro celý kostel, kabeláž a osvětlení)
 • Omítky, štukování, přivedení vody a odpadu, přeložení topení
 • Výměna podlahy – kompletně nové podloží, konstrukce a povrch (modřínová prkna) – níže najdete skladbu podlahy v ploše
  • modřínová prkna (2,5 cm)
  • modřínový hranol (12 cm)
  • parotěsná folie + XPS polystyren 6 cm + pás hydroizolace
  • zámková dlažba (10 cm) + silniční přídlažba (10 cm) – obojí k vytvoření odvětrávací vzduchové mezery
  • štěrkodrť a drcené kamenivo různé hrubosti (27 cm) + geotextilie

           

Aby podlaha byla dobře odvětrána, bylo nutné vytvořit funkční systém spočívající v přívodu vzduchu zvenčí (od pojistkové skříně) a vedoucí vzduchovou mezerou ke komínku na druhé straně.

    

 

Podzim 2023 – jaro 2024

 • Návrh nábytku a jeho výroba na míru
  • velká centrální skříň
  • police na knihy a stolek
  • technické zázemí (umyvadlo, pracovní prostor – tato část chybí na vizualizaci prvního návrhu)
  • věšáková stěna a lavice, stoly, židle, podium pod barokní sekretář (sloužící i jako úložný prostor)
 • Restaurování barokního sekretáře

Jak bude vše vypadat, můžete vidět na vizualizaci prvního návrhu, který ještě doznal značných změn (největší změna bude přesunutí centrální skříně ke stěně vpravo od vstupních dveří). Na definitivní podobě návrhu se podíleli kromě arch. Petra Kuldy také všichni naši kostelníci a další, kteří sakristii pravidelně využívají a mají s jejím provozem letité zkušenosti.

    

 

6) Jaký je rozpočet opravy a z čeho ji zaplatíme?

Celkový rozpočet: 2 500 000 Kč (vč. započtení hodnoty dobrovolnických prací)

Zdroje financování:

 • až 1 000 000 Kč – dotace od Nadace ČEZ (500 000 Kč na rok 2023, o další částku budeme žádat na rok 2024)
 • cca 250 000 Kč – dotace na restaurování barokního sekretáře (Podáme žádost v rámci programu Regenerace ve spolupráci s městem Ústí nad Orlicí na rok 2024 nebo na Pardubický kraj.) Pozn. Tato částka je velmi hrubý odhad. Z důvodu dokončování restaurátorského průzkumu ještě nemáme odhad přesnější. Dotace by však tuto opravu pokrýt měla.
 • HODNOTA DOBROVOLNICKÉ PRÁCE: 650 000 Kč (spočítáno podle ceny jednotlivých proběhlých prací)
 • SPOLÚČAST FARNOSTI: 600 000 Kč - VYBRÁNO.

 

 V kostele najdete schéma sakristie, na kterém můžete vidět, kolik prostředků již máme a kolik zbývá vybrat. Jakákoli částka pomůže.

 

 7) Jak můžu přispět?

 • Převodem na účet farnosti: 1320227399/0800
 • Použitím QR kódu

         

 • Příspěvkem v hotovosti

Vždy je třeba uvést jméno dárce a že se jedná o dar církvi.

 

Děkujeme za Vaši štědrost!