Rodiny, manželé

Rodiny, manželé

Pravidelně se také scházejí manželé ke společnému sdílení a modlitbě nad Písmem svatým, nejčastěji ve formě Slova života. Ve farnosti existuje několik skupinek manželských párů různých věkových kategorií, skupinku tvoří cca 12 členů. Setkání probíhají v domácnostech v měsíčních intervalech, termíny závisí na domluvě jednotlivých skupin. V případě zájmu kontaktujte P. Jendu Pitřince, který vás může do některého společenství nasměrovat.

Rodiny s dětmi připravují odpolední vycházky či společné aktivity. O prázdninách se někteří podle možností vydávají i na společnou dovolenou.