Velikonoční vigilii v ústecké farnosti slavíme v neděli 9.4. v 5 hodin ráno. Letos se scházíme  v potemněném parku za slabého deštíku, který naštěstí těsně před začátkem ustal a nahradil ho radostný hlahol všelijakého ptactva. Slavnost začíná žehnáním ohně a nového paškálu. Průvod v čele s rozsvíceným paškálem se pak odebral ke vchodu do kostela. Od požehnaného paškálu si zapalujeme i své malé paškálky a jejich světlo se rozlévá ve tmě kostela. Poté následuje chvalozpěv Exsultet: „Zajásejte již zástupy andělů v nebi, zaskvějte se v slávě božská tajemství…“ v chorálním nápěvu předneseným P. Jendou a 7 biblických čtení na připomínku dějin spásy.
Při slavnostním Gloria se rozezní zvony, zvonky a varhany, nejmladší děti, které mohly čas bohoslužby slova ze Starého zákona strávit na děkanství, se ke zvonění zvonů a varhanám přidávají se svými zvonečky. Rozsvítí se svíce na oltáři i světla v kostele a uslyšíme vytoužené Aleluja. Bude znít po celou velikonoční dobu.
Po slavnostní bohoslužbě se celá farnost schází na farní snídani. 
Slavná bohoslužba ze slavnosti vzkříšení byla sloužena ještě v 10 hodin dopoledne a také v 11.10 kapli v Černovíře.
Letošní slavení Velikonočního tridua bylo pro naši farnost nové, ale přesto stejně krásné. Děkujeme všem, kdo na tom mají svůj podíl.

velikonocni-vigilie

Velikonoční vigilie

Pavel Veverka

9.4.2023
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostuo.cz/img/gallery/images/1839/354_1681465330_64391ff267997946819909_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostuo.cz/img/gallery/images/1839/354_1681465582_643920ee6667f885950636_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostuo.cz/img/gallery/images/1839/354_1681465343_64391ffff0d38999862813_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostuo.cz/img/gallery/images/1839/354_1681465353_64392009b17af974255347_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostuo.cz/img/gallery/images/1839/354_1681465349_64392005aec3a454697295_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostuo.cz/img/gallery/images/1839/354_1681465358_6439200e81c97940208337_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostuo.cz/img/gallery/images/1839/354_1681465363_64392013ebae2805215192_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostuo.cz/img/gallery/images/1839/354_1681465279_64391fbf998a2423529180_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostuo.cz/img/gallery/images/1839/354_1681465284_64391fc41633e298542087_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostuo.cz/img/gallery/images/1839/354_1681465369_64392019a0943218459231_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostuo.cz/img/gallery/images/1839/354_1681465375_6439201f4ef47657025332_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostuo.cz/img/gallery/images/1839/354_1681465387_6439202b12443909944008_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostuo.cz/img/gallery/images/1839/354_1681465591_643920f796cec595786004_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostuo.cz/img/gallery/images/1839/354_1681465289_64391fc9421bd182544044_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostuo.cz/img/gallery/images/1839/354_1681465298_64391fd2d4e49361875642_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostuo.cz/img/gallery/images/1839/354_1681465394_643920321f0c1682635545_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostuo.cz/img/gallery/images/1839/354_1681465293_64391fcdaa441180059118_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostuo.cz/img/gallery/images/1839/354_1681465596_643920fce812a804138985_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostuo.cz/img/gallery/images/1839/354_1681465302_64391fd63b948820522219_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostuo.cz/img/gallery/images/1839/354_1681465399_643920379eebd113012708_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostuo.cz/img/gallery/images/1839/354_1681465306_64391fda92e98800244797_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostuo.cz/img/gallery/images/1839/354_1681465406_6439203e2fc2c531691079_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostuo.cz/img/gallery/images/1839/354_1681465414_6439204609642188970576_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostuo.cz/img/gallery/images/1839/354_1681465420_6439204cc130b049255576_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostuo.cz/img/gallery/images/1839/354_1681465474_643920821268c723742121_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostuo.cz/img/gallery/images/1839/354_1681465426_64392052d5469890786007_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostuo.cz/img/gallery/images/1839/354_1681465430_6439205636592303297302_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostuo.cz/img/gallery/images/1839/354_1681465603_64392103dcc5b628754364_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostuo.cz/img/gallery/images/1839/354_1681465310_64391fde96862357405412_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostuo.cz/img/gallery/images/1839/354_1681465437_6439205d12a3e017962587_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostuo.cz/img/gallery/images/1839/354_1681465444_6439206403ad7193484742_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostuo.cz/img/gallery/images/1839/354_1681465314_64391fe2b9512205316699_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostuo.cz/img/gallery/images/1839/354_1681465451_6439206b7e4a4127233030_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostuo.cz/img/gallery/images/1839/354_1681465455_6439206fd3bec697680452_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostuo.cz/img/gallery/images/1839/354_1681465459_64392073e0d3f537706772_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostuo.cz/img/gallery/images/1839/354_1681465319_64391fe70efb2382216947_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostuo.cz/img/gallery/images/1839/354_1681465481_6439208962a95948893896_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostuo.cz/img/gallery/images/1839/354_1681465466_6439207ad49b1712548074_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostuo.cz/img/gallery/images/1839/354_1681465486_6439208eebe93665808464_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostuo.cz/img/gallery/images/1839/354_1681465494_643920963fd1c267940013_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostuo.cz/img/gallery/images/1839/354_1681465498_6439209a38005332280365_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostuo.cz/img/gallery/images/1839/354_1681465504_643920a07858b216524535_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostuo.cz/img/gallery/images/1839/354_1681465511_643920a7afb42199871565_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostuo.cz/img/gallery/images/1839/354_1681465333_64391ff572950955532066_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostuo.cz/img/gallery/images/1839/354_1681465322_64391fea693e5994977525_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostuo.cz/img/gallery/images/1839/354_1681465518_643920ae7b003536456789_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostuo.cz/img/gallery/images/1839/354_1681465531_643920bbdb6b9210510863_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostuo.cz/img/gallery/images/1839/354_1681465535_643920bfdfa71708252876_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostuo.cz/img/gallery/images/1839/354_1681465539_643920c3f2e85840906267_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostuo.cz/img/gallery/images/1839/354_1681465546_643920ca97223881207664_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostuo.cz/img/gallery/images/1839/354_1681465553_643920d135b66674171285_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostuo.cz/img/gallery/images/1839/354_1681465326_64391feec92dd173711299_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostuo.cz/img/gallery/images/1839/354_1681465560_643920d81b6d9450350866_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostuo.cz/img/gallery/images/1839/354_1681465565_643920ddb35d2670636735_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostuo.cz/img/gallery/images/1839/354_1681465571_643920e3eafbd771559710_thumb.jpg