Těsně před začátkem doby postní jsme se sešli se všemi akolyty a přemýšleli o jejich službě v naší farnosti.
Celkem máme v Ústí 10 ochotných akolytů, kteří slouží různě dlouhou dobu. Proto jsme se znovu sešli, abychom probrali pár věcí, jak dál. V první řadě jsem moc rád, že všichni vyjádřili ochotu pokračovat ve službě a zároveň ji zkusit nějak rozvíjet.

Jedním z prvků, které nám přišly velmi potřebné, je také služba návštěv u nemocných. Nejde o náhradu návštěv nás kněží s udílením svátostí, ale o rozšíření nabídky pro ty, kdo nemůžou pravidelně přijít do kostela... V tuto chvíli jsme ve fázi přípravy, jak to našim nemocným nabízet a jak tyto věci zorganizovat.

Co se ale podařilo do Velikonoc zrealizovat, bylo právě pořízení nových alb. Nejde rozhodně o nějaké hadýrky, ale o uvědomění si toho, že podávání svatého přijímání je opravdu liturgickou službou, ke které patří liturgický oděv. Proto jsme také zvolili základní liturgický oděv - albu. Myslím, že se výběr docela povedl a akolyté sami si je pochvalují. Poprvé je oblékli na Zelený čtvrtek, kdy jsme je těsně přede mší svatou požehnali.

Také bych rád zmínil, že si akolyté tyto alby pořídili na své náklady - byl to vlastně jejich sponzorský dar farnosti.