K opravdové přípravě na slavení Velikonoc máme celou dobu postní, duchovní obnovy, brožurku Půst a mnoho dalších podnětů. Kromě duchovní přípravy jsou ale potřeba také přípravy kostela, nácviky ministrantů, scholy a mnoho dalších viditelných i neviditelných služeb, které mohou naši snahu v opravdovém prožívání umocnit a podpořit.

Nejrozmanitější hemžení je však kolem kostela a fary na Bílou sobotu dopoledne.  Schola pokračuje zkouškou na velikonoční svátky, ministranti připravují malé paškálky k obnově křestních slibů, po té nacvičují průvod a služby na Velikonoční vigilii, další připravují dřevo na velikonoční oheň, ženy žehlí plátna a „strojí“ oltáře. Velmi důležité je také správně upevnit Paškál do stojanu. Přípravu kostela pak završí květinová výzdoba, přípravu fary chystání stolů a kávovarů.

Na Bílou sobotu, kdy si připomínáme, že Ježíš je v hrobě a spolu s učedníky prožíváme drama prázdnoty a nejistoty, se v našem kostele se scházíme ke zpívané Modlitbě se čtením spojenou s ranními chválami. Po nich pokračuje adorace u Božího hrobu v Útěchové kapli. Během dne se zde vystřídají mnozí farníci, společenství a jedna dopolední hodina patří také rodinám s malými dětmi, kterých se letos sešlo opravdu požehnaně.

z-pripravy-velikonoc

Z přípravy Velikonoc

děkanství

30.3.2024
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostuo.cz/img/gallery/images/3565/354_1712047143_660bc4275f711426601428_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostuo.cz/img/gallery/images/3565/354_1712047149_660bc42d99581680185092_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostuo.cz/img/gallery/images/3565/354_1712047152_660bc430de7cf898918190_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostuo.cz/img/gallery/images/3565/354_1712047155_660bc433eb9cd395252059_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostuo.cz/img/gallery/images/3565/354_1712047158_660bc436f12f4136700812_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostuo.cz/img/gallery/images/3565/354_1712047161_660bc439de885705237794_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostuo.cz/img/gallery/images/3565/354_1712047140_660bc4245d534018048027_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostuo.cz/img/gallery/images/3565/354_1712047137_660bc421904ab310362215_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostuo.cz/img/gallery/images/3565/354_1712047164_660bc43cc9017687708386_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostuo.cz/img/gallery/images/3565/354_1712047167_660bc43fed80d641903261_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostuo.cz/img/gallery/images/3565/354_1712047174_660bc4464d0aa633044848_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostuo.cz/img/gallery/images/3565/354_1712047177_660bc449604b6432885993_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostuo.cz/img/gallery/images/3565/354_1712047171_660bc4430c1a7442252964_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostuo.cz/img/gallery/images/3565/354_1712047186_660bc452acf91878960379_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostuo.cz/img/gallery/images/3565/354_1712047180_660bc44c8d86b001163599_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostuo.cz/img/gallery/images/3565/354_1712047183_660bc44fcaf97665960713_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostuo.cz/img/gallery/images/3565/354_1712047192_660bc458ed7e1938624158_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostuo.cz/img/gallery/images/3565/354_1712047196_660bc45c046ef643779268_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostuo.cz/img/gallery/images/3565/354_1712047199_660bc45f3d60b861359323_thumb.jpg