Římskokatolická farnost děkanství Ústí nad Orlicí a společenství seniorů Abraham klub srdečně zve na výroční setkání v úterý 30. dubna 2024  v Ústí nad Orlicí nejen členy, ale i příznivce a také ty, kteří mezi nás zatím nechodí.

V 15.00   děkovná mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie.

Po mši svaté na děkanství setkání a posezení s občerstvením, při kterém si připomeneme uplynulých 20 let  společného setkávání

Na setkání jsou pozváni naši kněží i ti, kteří zde působili.